คิดถึงหลวงพ่อ >
หลวงพ่อยังอยู่ในใจเรา
กลับหน้าแรก

หลวงพ่อยังอยู่ในใจเรา
แม่ชีมณีรัตน์

หลวงพ่อยังอยู่ในใจเรา หลวงพ่อไม่ได้จากเราไป คือคำสนอที่ท่านให้ไว้ เมื่อมีอะไรเกิดขึ้น ขาดสติ คำสอนของหลวงพ่อมาเตือนในใจเรา อารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้เรามีสติมากขึ้น ระวัง หลวงพ่อมีความเมตตาสูงกับทุกคน พูดให้กำลังใจเมื่อเราท้อ ทำให้เราต้องเข้มแข็ง ไม่ท้อต่ออุปสรรคอะไรที่เข้ามา มีสติแก้ไขปัญหาต่างๆ ไปได้ เวลาอยู่ใกล้หลวงพ่อถ้าจิตเราคิดไม่ดี มีความโลภ โกรธ หลง อยู่ เรารู้สึกอายหลวงพ่อไม่อยากเข้าใกล้ เพราะรู้ว่าท่านรู้อารมณ์เรา บางครั้งท่านก็พูดเล่นๆ ให้เรารู้สึกสบายใจ ท่านจะมีคำพูดที่ไม่ซ้ำ แปลกใหม่ ให้เราจำไว้ในใจตลอดชีวิต

หลวงพ่อท่านเป็นพ่อคนที่สองที่ให้ทุกอย่างในชีวิต เรารักและเคารพอย่างสูง

 

30 สิงหาคม 2557
เขียนอยู่ ณ ที่หอไตร ตี 02.00 น.
         ส่งท้ายก่อนจาก เขียนให้ จงตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เป็นที่สิ้นทุกข์ ขอให้เป็นสติปัญญา ความตาย ไม่มีแม้วันพรุ่งนี้ อย่าประมาท
               มรรคผลนิพพานมีอยู่จริง อย่าต้องให้เสียชาติ


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved