คิดถึงหลวงพ่อ >
รำลึกถึงพระคุณหลวงพ่อ
กลับหน้าแรก

รำลึกถึงพระคุณหลวงพ่อ
ครอบครัวผู้ใหญ่ลำไพ เพ็ชรวิเศษ

เมื่อพูดถึงหลวงปู่คำเขียน จะนึกถึงน้ำพริกปลาช่อน และดองผักเสี้ยน หลวงปู่พูดเสมอว่าน้ำพริกปลาช่อนของแม่ผู้ใหญ่ลำไพอร่อย มีส้มผักเสี้ยนยิ่งเข้ากันดี ทำให้ดิฉันปลื้มปีติในใจที่ได้รับคำชมจากหลวงปู่ที่ครอบครัวของดิฉันเคารพนับถือมาก

ในด้านสังคมส่วนรวม หลวงปู่เป็นที่พึ่งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลท่ามะไฟหวาน ท่านได้ออกทุนก่อตั้งกลุ่มฯ ผลิตน้ำดื่มตราภูเขาทอง และทางกลุ่มฯ ก็ได้สานต่อเจตนารมณ์ของท่านถึงปัจจุบัน และที่ต้องระลึกถึงพระคุณของท่านอย่างไม่มีวันลืมก็คือ หลวงปู่เจาะน้ำบาดาล ซึ่งเป็นบ่อที่น้ำมีรสชาติดีมาก ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส และหลวงปู่เปิดน้ำให้ชาวบ้านดื่มได้ฟรี

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved