คิดถึงหลวงพ่อ >
เจริญสติ เจริญปัญญา จนกว่าชีวิตจะหาไม่
กลับหน้าแรก

เจริญสติ เจริญปัญญา จนกว่าชีวิตจะหาไม่
อ้อย กิตติยา

นะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยา
หลวงพ่อ ท่านเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์
ท่านอยู่ให้ดู ท่านตายให้ดู
ท่านอยู่กับความไม่มี ไม่เป็นอะไร
ท่านว่าความตายก็เป็นเช่นนั้นเอง
ท่านว่าที่สุดแห่งทุกข์มีจริง
ท่านสอนให้ปฏิบัติ
คิดถึงท่าน ก็ปฏิบัติบูชา
เจริญสติ เจริญปัญญา จนกว่าชีวิตจะหาไม่


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved