คิดถึงหลวงพ่อ >
หลวงพ่อเห็น
กลับหน้าแรก

หลวงพ่อเห็น
จุลทัศน์ อุปัชฌาย์

ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้ยินหลวงพ่อคำเขียนท่านแสดงธรรม หรือพูดกับลูกศิษย์หรือฆราวาสญาติโยม ล้วนเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต ทั้งทางโลกและทางธรรมของท่าน ด้วยการปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วเห็น และท่านต้องการให้ลูกศิษย์ทั้งพระและโยมทำตาม เพื่อให้เกิดความเห็นเช่นเดียวกัน  หลายครั้ง ที่ข้าพเจ้าได้เห็นต้นฉบับลายมือของท่าน และการแสดงธรรมทุกครั้งก็ยังย้ำว่า “หลวงตาทำตามความเห็น ไม่ได้ทำตามความคิด...”  ปีที่มีการประชุมพระสังฆาธิการ ทั้งจังหวัดชัยภูมิ ที่วัดภูเขาทอง หลวงพ่อทำนิทรรศการด้วยตัวเอง ท่านเขียนว่า “ทำด้วยความเห็นตามสิ่งที่เห็น...”

เมื่อหลวงพ่อแสดงธรรมแก่ชาวเลมอนฟาร์ม บริษัทบางจาก และกลุ่มแปลน ท่านก็ยังย้ำคำเดิมว่า “หลวงตาทำตามที่หลวงตาเห็นไม่ใช่คิดเอา ...ทั้งธรรมยาตราหรือปลูกป่าก็เหมือนกัน..”
แรกๆ ข้าพเจ้าก็อยากถามหลวงพ่อว่า “ทำไมหลวงพ่อจึงพูดไทยเมื่อเทศน์เมื่อแสดงธรรม” แม้ตอนเช้าที่วัดภูเขาทองท่านก็เทศน์ไทย

ต่อมาข้าพเจ้าก็พบคำตอบว่า เพราะท่านต้องการสื่อสารกับผู้คนและลูกศิษย์ทุกระดับ จุดเด่นในการพูดของท่านที่ข้าพเจ้าสังเกตได้คือ ท่านเลือกคำที่สั้นๆ กระชับเหมาะกับผู้ฟังที่ไม่คุ้นกับคำบาลีหรือธรรมะ ดังเมื่อครั้งหลวงพ่อเป็นเจ้าภาพฌาปนกิจพี่เงาะ (ธนวไล เจริญจันทร์แดง) ท่านพูดแบบเจาะจงกับกลุ่มเพื่อนและญาติพี่เงาะ เรื่องพิธีกรรมที่เป็นของพุทธล้วนว่าเป็นอย่างนี้  ส่วนที่เป็นของชาวบ้านหรือของพราหมณ์ที่เป็นพิธีรีตองเป็นอย่างนี้ ต้องแยกกันอย่าเอามาปนกัน แต่ด้วยความที่ยังไม่เห็นดังเช่นที่หลวงพ่อเห็น ทำให้งานออกมาขลุกขลัก ทั้งๆ ที่ท่านพาซ้อมพาทำก่อนก็ตาม 

มี ๒ ครั้ง ห่างกันไม่นาน คือเมื่องานศพพี่เงาะปลายธันวาคม ๒๕๕๕ และเมื่อธรรมยาตราครั้งที่ ๑๔ ที่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นอาการเหน็ดเหนื่อยทางกายอย่างชัด กระทั่งท่านกำชับกับพี่หมูเมื่อเสร็จงานศพพี่เงาะว่า “งดรับแขก หลวงพ่อต้องการพัก”

ครางานศพพี่เงาะ ข้าพเจ้าขอเพื่อนๆ และญาติพี่เงาะว่าขอช่วยงานจึงมีโอกาสได้เป็นแรงงานให้หลวงพ่อ เมื่อข้าพเจ้ามาใช้ชีวิตอินเดียและเนปาล สิ่งที่หลวงพ่อใช้ให้ทำนั้นมีประโยชน์กับชีวิตที่นี่อย่างแท้จริง จึงรู้ซึ้งถึงสิ่งที่หลวงพ่อย้ำแล้วย้ำอีก และรำลึกนึกถึงพระคุณของหลวงพ่ออย่างยิ่ง

แม้ยังไม่เห็นสิ่งที่หลวงพ่อเห็น แต่ข้าพเจ้ายังจดจำใบหน้าและยินเสียงหลวงพ่อมิลางเลือน


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved