คิดถึงหลวงพ่อ >
สุคะโต
กลับหน้าแรก


สุคะโต
จักรเทพ จุฑากาญจน์

หลายๆ ครั้ง ที่มีคำถามว่าผมรู้จักสุคะโตได้อย่างไร ผมต้องนึกครับ เพราะตอนที่ได้ฟังจากเพื่อนก็ไม่คิดว่าจะได้มาที่สุคะโต แต่ถ้าถามว่าทำไมมาสุคะโตบ่อย ผมตอบได้ทันทีครับ ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ ถ้านึกถึงสุคะโตผมจะเห็นรอยยิ้มของหลวงพ่อด้วยทุกครั้ง

หลวงพ่อสอนให้รู้สึกตัว รู้สึกตัว ผมรู้สึกตัวทีไรใจก็อยู่สุคะโต ส่วนตัวคำสอนของหลวงพ่อวนเวียนมาคอยตักเตือนบ่อยๆ มาพร้อมรอยยิ้มที่สงบ อบอุ่นและผูกพัน สำหรับผม รอยยิ้มของหลวงพ่อยิ่งใหญ่ที่สุด

ผมตั้งใจไว้ว่าจะทำตามคำสอนของหลวงพ่อให้ดีที่สุด

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved