คิดถึงหลวงพ่อ >
ธรรมเครื่องเตือนใจ
กลับหน้าแรก

ธรรมเครื่องเตือนใจ
เฟื่องฟู พุกกะเจียม

สิ่งที่ได้รับจากหลวงพ่อคำเขียน ไม่มีสิ่งใดนอกจาก “ธรรม”

ครั้งหนึ่ง มีโอกาสเดินทางไปกับหลวงพ่อ วันนั้นอากาศค่อนข้างร้อน หลวงพ่อขึ้นมานั่งที่เบาะหลังรถแล้วเปรยว่า  “ร้อนๆ วันนี้มันร้อนจริงๆ เหงื่อเต็มหลังหลวงพ่อเลย ร่างกายคนเรามันจะเตือนเวลาที่ไม่ปกติ ถ้าอากาศร้อนเกินไปเหงื่อจะออก จิตใจเราก็เหมือนกันเวลาที่ทุกข์เวลาที่เศร้า มันจะบอกเราว่าทุกข์ไม่ได้นะ เศร้าไม่ได้นะ อย่างนี้เข้าใจไหมชีน้อย”      


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved