คิดถึงหลวงพ่อ >
ที่สุดของชีวิตผม
กลับหน้าแรก

ที่สุดของชีวิตผม
อำนวย เหล่าชำนิ

ที่สุดสุดที่จะบรรยายได้ คำสั่งสอน คำชี้แนะนำทางจากหลวงพ่อ สำหรับผม
ท่านสอนทุกสิ่งทุกอย่าง ในการใช้ชีวิตให้อยู่อย่างระมัดระวัง เรียบง่าย
สอนให้ครองตนยังไง ครองงานยังไง การไปการมา
การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยให้มีสติ อย่าประมาท ท่านกล่าวเสมอว่า
“คนจนอยู่อย่างคนจน ไม่มีวันจน คนรวยอยู่อย่างคนรวย มีแต่จะจน”

ไม่ว่าการทำอะไร หลายๆ อย่างอย่าประมาท ให้เป็นคนมีเหตุมีผล
มีระเบียบวินัยอ่อนน้อมถ่อมต้น ประหยัดมัธยัสถ์ ท่านอยากให้เราเห็นคนดี
เป็นไปตามที่ท่านสอน

ความรู้สึกที่มีต่อหลวงพ่อ
เป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับชีวิตของผมรวมไปถึงครอบครัว
ผมไม่สามารถที่จะใช้ตัวหนังสือบรรยายออกมาได้
มันเป็นความอิ่มใจอย่างสุดประมาณ ผมมายืนอยู่ถึงจุดนี้ได้
เป็นกำนันตำบลท่ามะไฟหวาน ผมเชื่อมั่นว่ามาจากบารมีหลวงพ่อโดยแท้

ผมจะขอเป็นคนดี ทำความดี เพื่อแผ่นดินและสังคม
เป็นการตอบแทนพระคุณของหลวงพ่อเท่าที่จะทำได้


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved