คิดถึงหลวงพ่อ >
ร่มโพธิ์ร่มไทร
กลับหน้าแรก

ร่มโพธิ์ร่มไทร
อมเรศ เหล่าชำนิ (หลานหลวงปู่)

ตั้งแต่เล็กจนโตจำความได้ หลวงปู่ก็สอนผมมาตลอดในเรื่องต่างๆ เวลาไปกราบท่านที่วัด ท่านก็จะสอนเป็นประจำ บางครั้งผมก็ดื้อบ้าง ไม่เชื่อฟังบ้าง ทำสิ่งไม่ดีบ้าง ผมก็กราบขอโทษในสิ่งที่ทำผิดไปซึ่งท่านก็ให้อภัยเสมอ
หลวงปู่เหมือนร่มโพธิ์ร่มไทรของผม คำสั่งสอนของหลวงปู่ผมจะไม่ลืม จะจดจำคำสอนนี้ตลอดไป


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved