คิดถึงหลวงพ่อ >
ประจักษ์พยานแห่งอานุภาพของธรรม
กลับหน้าแรก

ประจักษ์พยานแห่งอานุภาพของธรรม
ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์

บุญวาสนาของลูกแม้น้อยนิด ก็ยังโชคดีได้มาอยู่ในแวดวงของกัลยาณมิตรทางธรรม และมีครูบาอาจารย์ผู้รู้ เป็นแบบอย่างเดินตามรอยพระบาทของพระบรมศาสดาอย่างอาจหาญ หนึ่งในแบบอย่างที่แจ่มชัด     สง่างามในหัวใจลูกคือหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ 

ในฐานะที่ลูกเป็นประธานชมรมกัลยาณธรรม ได้ทำงานเผยแผ่ธรรมอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม ย้อนความทรงจำกลับไปเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ปี ๒๕๕๑ ในงานแสดงธรรมครั้งที่ ๑๑ ของชมรมกัลยาณธรรม ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ลูกได้กราบอาราธนานิมนต์หลวงพ่อมาแสดงธรรม ครั้งนั้นพระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน และอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม ก็ติดตามหลวงพ่อมาด้วย อ.กำพลมานั่งอยู่ข้างๆ หลวงพ่อบนเวที และพระอาจารย์ครรชิต ท่านช่วยสาธิตการเจริญสติ ๑๔ จังหวะ มีสาธุชนสนใจมาร่วมฟังธรรม-ปฏิบัติธรรมเต็มทั้งหอประชุมใหญ่และหอประชุมเล็ก เป็นวันประวัติศาสตร์ที่อบอุ่นและอิ่มใจในธรรมไม่เคยลืม

ถึงแม้ว่านั่นเป็นครั้งเดียวที่ได้กราบ ได้พบองค์จริงของหลวงพ่อ แต่ลูกได้ติดตามข่าวและสดับธรรมของหลวงพ่อเสมอๆ ในเฟสบุ๊ควัดป่าสุคะโตฯลฯ ภาพรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยเมตตาและความตื่นรู้ ชัดเจนแจ่มใสในความรู้สึกอยู่เสมอ  หลวงพ่อไม่ได้แค่สอนให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ แต่องค์หลวงพ่อเองนั้นคือประจักษ์พยานแห่งอานุภาพของธรรม ของผู้รู้ ผู้ผ่านพ้น  ผู้อยู่เหนือทุกข์  ผู้ที่ผ่านสมรภูมิกิเลสแล้วอย่างองอาจ หลวงพ่อจึงเป็นครูบาอาจารย์ผู้เป็นแบบอย่างอยู่ในใจเสมอมา

แม้ในยามที่ธาตุขันธ์ต้องมีอันคืนกลับด้วยโรคภัยที่ร้ายแรง หลวงพ่อก็ยังเป็นนักรบแห่งธรรมที่ทรนงองอาจ สอนธรรมจนถึงวาระสุดท้ายของลมหายใจ

เป็นแบบอย่างของผู้ที่มุ่งมั่นเดินตามทางสายธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลวงพ่อในวันนี้เหมือนเสียงตะโกนเตือนมาสะท้านใจลูก ว่าวันนี้ลูกได้ทำหน้าที่ของลูกดีแค่ไหน หลวงพ่อจบกิจแล้วนะ  ลูกอย่าประมาท หลวงพ่อองค์แท้ไม่มีวันตายจากใจของพวกเรา และลูกไม่สามารถจะกล่าวถึงสิ่งที่รู้สึกและไม่อาจอธิบายสิ่งที่หลวงพ่อเป็นอยู่ได้ เพราะชีวิตของหลวงพ่อทั้งหมด คือคำอธิบายที่แจ่มแจ้งชัดเจน คือประจักษ์พยานแห่งอมตธรรมในใจปวงศิษยานุศิษย์ตลอดไป

พวกเราจะสานต่อปฏิปทาแห่งความเมตตาของหลวงพ่อและน้อมนำธรรมอันประเสริฐมาปฏิบัติภาวนาถวายเป็นอาจริยบูชาแด่หลวงพ่อตลอดไป


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved