มติชนรายวัน วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ทำบุญแต่ห่างธรรม
พระไพศาล วิสาโล

สานพลังหวัง ด้วยพลังธรรม : รำลึกถึงอุดมคติอาจารย์ป๋วย

พระไพศาล วิสาโล

ปรับปรุงจากปาฐกถาธรรมงาน “คีตกวีธรรมสามัญชนคนต้นแบบ” เชิดชูเกียรติอาจารย์ป๋วยอึ๊งภากรณ์
วันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

วารสารธรรมมาตา
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน ๒๕๕๙

อย่าให้อัตตาครองใจ
พระไพศาล วิสาโล

เรื่องเล่าเช้าวันพระ : ไม่เป็นอะไรกับอะไร
หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙
พระไพศาล วิสาโล

ใบไม้ไหว ใจนิ่งสงบ

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

โยมถามพระตอบ : ตอนที่ ๖
พระไพศาล วิสาโล

นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ
ฉบับที่ ๑๑ มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ม็อบพระ ปะทุวิกฤตศรัทธา สมเด็จช่วง – มหาเถรฯ - ธรรมกาย

สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ ฉบับ ๓๒๙
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

นิตยสารอิมเมจ
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

หน้าแตก
ภาวัน

เยียวยาใจ
ผู้เขียน พระไพศาล วิสาโล และ พญ. รุจิรา มังคละศิริ
ผู้เรียบเรียง วรพงษ์ เวชามาลีนนท์
จัดพิมพ์โดย สปสช.
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

รำลึกถึงบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล กับ โรงเรียนอัสสัมชัญ
พระไพศาล วิสาโล

จัดพิมพ์โดย คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
หนังสือ แลหลัง ๘๐ ปี "วาระ ๓" อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ

เรื่องเล่าเช้าวันพระ : คำสอนของหลวงตา
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
พระไพศาล วิสาโล

ศีลธรรมและสันติภาพจะกลับมาได้อย่างไร
(จบ) ศาสนา คือความรัก ความเมตตา และการให้อภัย

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙

ศีลธรรมและสันติภาพจะกลับมาได้อย่างไร
(๕) เหตุผลของสันติวิธี

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙

ศีลธรรมและสันติภาพจะกลับมาได้อย่างไร
(๔) คำสอนเรื่องกาลามสูตร

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

นิตยสารซีเครท :  Vol.7 No.182
Joyful Life & Peaceful Death

ไม่มีอะไรที่ไร้ประโยชน์
พระไพศาล วิสาโล

มติชนรายวัน วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พุทธศาสนาเป็นมากกว่าสิ่งปลอบประโลมใจ
พระไพศาล วิสาโล

เรื่องเล่าเช้าวันพระ : อารมณ์ขันของสมเด็จ ฯ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น สุจิตฺโต)

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙
พระไพศาล วิสาโล
วารสารสุขศาลา ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒๗

สติรักษาใจ
พระไพศาล วิสาโล
ห้องเรียนครูแพทย์

จัดพิมพ์โดย โครงการพัฒนาเครือข่ายจิตตปัญญาศึกษาในครูแพทย์ชนบท
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

นิตยสารอิมเมจ
มกราคม ๒๕๕๘

มันมาให้เราเรียนรู้
ภาวัน

ศีลธรรมและสันติภาพจะกลับมาด้อย่างไร
(๓) อันตรายจากความคิดแบ่งขั้ว

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

ศีลธรรมและสันติภาพจะกลับมามีจริงได้อย่างไร
(๒) ความรุนแรงเกิดจากทิฏฐิ

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๙

นิตยสารซีเครท :  Vol.7 No.179
Dhamma Daily

อยู่อย่างไรให้เป็นสุข และตายอย่างไรให้หมดทุกข์
พระไพศาล วิสาโล

หลบร้อน ใต้ร่มธรรม

ผู้เขียน พระอธิป อธิปปัญโญ
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
ขุมทรัพย์จากก้อนอึ

ผู้เขียน เอกภพ สิทธิวรรณธนะ
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา

คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

ปาฐกถาธรรม ศิลปะแห่งการอยู่และการตาย
(รับชมทางยูทูป)

โดยท่านโซเกียล ริมโปเช
แปลภาษาไทยโดย พระไพศาล วิสาโล

เรื่องเล่าเช้าวันพระ : รอดได้เพราะธรรม
หลวงปู่ขาว อนาลโย

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
พระไพศาล วิสาโล
นิตยสาร IMAGE ธันวาคม ๒๕๕๘
มองไม่เป็น เห็นแต่ทุกข์
ภาวัน

ปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง ประจำปี ๒๕๒๗
แสวงหารากฐานของชีวิตในโลกแห่งกิจกรรม
โดย พระไพศาล วิสาโล

สนับสนุนการพิมพ์โดย สปสช.
พิมพ์ครั้งที่ ๓ ๒๕๕๘

นิตยสารซีเครท : No.186 26 มีนาคม 2016
Joyful Life & Peaceful Death

เสียงธรรมที่ซาบซึ้งใจ
พระไพศาล วิสาโล

ศิลปะแห่งการอยู่และการตาย
โซเกียล ริมโปเช 

แปลโดย พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1235-1238
วันที่ ๒๙ มกราคม - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

รำลึกถึงพิชัย ไตรภัทร
พระไพศาล วิสาโล

นิตยสารอิมเมจ
มีนาคม ๒๕๕๙

เมื่อโชคมาเยือน
ภาวัน

ทางออกอยู่ที่ใจ

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย โรงเรียนวรรณสว่างจิต
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๘

๑๖ คนผู้เปลี่ยนโลกให้เป็นสวรรค์สำหรับฉัน
ผู้เขียน ตาแป๋วมองโลก
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
เรื่องเล่าเช้าวันพระ : บางเสี้ยวในวัยหนุ่ม
หลวงพ่อชา สุภัทโท

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
พระไพศาล วิสาโล

นิตยสารซีเครท :  Vol.7 No.183 10 Febuary 2016
Dhamma Daily

จะไปสู่สุคติได้อย่างไรเมื่อเป็นอัลไซเมอร์
พระไพศาล วิสาโล

อยู่กับปัจจุบัน
พระไพศาล วิสาโล

นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ
ฉบับที่ ๑๑ มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

บวชต้นไม้
ผู้เขียน ซูซาน เอ็ม. คาร์ลิงตัน
ผู้แปล นัยนา นาควัชระ
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล
เรื่องเล่าเช้าวันพระ : วันสุดท้ายของหลวงปู่ดูลย์
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
พระไพศาล วิสาโล
ฟื้นวัด คืนเมือง
อรศรี งามวิทยาพงศ์ และคณะ
จัดพิมพ์โดย สถาบันอาศรมศิลป์
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล
อาสาเพื่อนรับฟัง

จัดพิมพ์โดย สปสช.
คำปรารภโดย พระไพศาล วิสาโล

ชี้ทางเดินแห่งชีวิตด้วยธรรมะ
มีปัญญา ดับทุกข์ พบสุขสงบ

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙

นิตยสารซีเครท :  Vol.7 No.181 10 January 2016
True Story

เมื่อความตายอยู่ตรงหน้า
พระไพศาล วิสาโล

เรื่องเล่าเช้าวันพระ : สัจธรรมจากเมล็ดข้าว
หลวงปู่ขาว อนาลโย

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
พระไพศาล วิสาโล

ขอบคุณความทุกข์
พระไพศาล วิสาโล

นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ
ฉบับที่ ๑๐ พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่องเล่าเช้าวันพระ : วัยเด็กของหลวงพ่อปัญญา
พระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปัญญานันโท)

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙
พระไพศาล วิสาโล

โยมถามพระตอบ : ตอนที่ ๕
พระไพศาล วิสาโล

นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ
ฉบับที่ ๑๐ พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

ศีลธรรมและสันติภาพจะกลับมามีจริงได้อย่างไร
(๑) รากเหง้าของความรุนแรง

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่องเล่าเช้าวันพระ : บทเรียนจากหลวงพ่อชา
หลวงพ่อชา สุภัทโท

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
พระไพศาล วิสาโล

ชีวิตที่จิตใฝ่หา

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย ชมรมธรรมจริยะ
พิมพ์ครั้งที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

นิตยสารซีเครท :  Vol.7 No.178
Joyful Life & Peaceful Death

เติบโตเพราะจากพราก
พระไพศาล วิสาโล

ยกภูเขาออกจากใจ

โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ busy-day
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

สร้างภูมิคุ้มใจ

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม
พิมพ์ครั้งที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

นิตยสาร IMAGE พฤศจิกายน ๒๕๕๘
วางเป็นก็เย็นได้
ภาวัน
ส่องพระส่องตน : ก้าวพ้นวิกฤติร่วมกัน

ผู้เขียน พระวิชิต ธัมมชิโต
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา

คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

ชนะได้ด้วยไมตรี

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

แผนที่ภูหลง
แผนที่ภูหลง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
ผู้ดูแลเว็บ    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved