กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > อยู่อย่างเหนือทุกข์
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน
อยู่อย่างเหนือทุกข์

อยู่อย่างเหนือทุกข์
ข้ามพ้นกิเลสทุกข์ สู่ใจที่เป็นสุข

โดย พระไพศาล วิสาโล
ISBN 9786167043128
สำนักพิมพ์
more of life publishing
พิมพ์ครั้งที่ ๒๕๕๓

แบ่งปันบน facebook Share   

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved