กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ยิ้มให้ชีวิต
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ยิ้มให้ชีวิต

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา

พิมพ์ครั้งที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

คำปรารภ

ของขวัญล้ำค่าอย่างหนึ่งที่เรามีกันทุกคนก็คือ “ชีวิต”   ชีวิตทำให้เรามีทุกอย่างที่ทรงคุณค่า  ได้พบทุกคนที่มีความหมายต่อเรา  มีโอกาสทำความดี  ได้พบพระธรรม และได้สัมผัสกับความสุข  ปราศจากชีวิต ทุกอย่างที่เรามี ทุกคนที่เราพบ และทุกสิ่งที่เราเป็น ก็จะสูญสิ้นไป   แต่ในเวลาเดียวกัน  ชีวิตก็ทำให้เราต้องเจอกับความเจ็บปวด ความพลัดพราก  ความสูญเสีย ต้องพบกับสิ่งไม่พึงประสงค์  กล่าวอีกนัยหนึ่ง ชีวิตนำมาซึ่งความทุกข์

แม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยทุกข์  แต่ชีวิตก็สามารถให้สิ่งดี ๆ แก่เราได้มากมาย  แม้กระทั่งความทุกข์ที่เราเจอะเจอ ก็สามารถเป็นประโยชน์แก่เรา หากเรารู้จักเรียนรู้จากชีวิตที่ผ่านมา  ประสบการณ์ชีวิตสามารถสอนเราให้รู้จักเปลี่ยนทุกข์เป็นสุข อีกทั้งโอกาสต่าง ๆ ที่ชีวิตมอบให้แก่เรา ก็สามารถทำให้เราพบประโยชน์สูงสุดของชีวิต นั่นคือ อิสรภาพจากทุกข์ อันเป็นสุขที่ประเสริฐยิ่ง

ชีวิตเป็นมิตรที่ดีที่สุดของเรา จึงควรยิ้มให้กับชีวิต  อย่าโกรธเกลียดเคียดแค้นชีวิตที่นำความทุกข์หรือความผิดหวังมาให้  อย่าคิดว่าทำไมชีวิตจึงโหดร้ายกับฉันนัก  มองให้ดีนั่นอาจเป็นโชคที่มาในรูปของเคราะห์   มันคือสิ่งที่เตรียมเราให้พบกับสิ่งวิเศษสุดที่รอคอยอยู่ข้างหน้า 

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยข้อเขียนรวมทั้งสิ้น  ๑๙  ชิ้น แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นข้อเขียนของพระไพศาล วิสาโล ที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร  สารคดี ระหว่างปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗  ส่วนที่สองเป็นงานเขียนของ “ภาวัน”ที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร IMAGE ระหว่างปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเป็นมิตรกับชีวิตมากขึ้น รวมทั้งใช้ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ผู้อื่นและแก่ตนเอง  นั่นคือความสุขสงบเย็นเป็นอิสระจากทุกข์

พระไพศาล วิสาโล
ภาวัน
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved