กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียนร่วม > เยียวยาใจสู้ภัยสึนามิ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียนร่วม

เยียวยาใจสู้ภัยสึนามิ

ISBN 974-7152-12-6
โดย น.พ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
     พระไพศาล วิสาโล
     น.พ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
     สุภาวดี หาญเมธี
สำนักพิมพ์ รักลูกบุ๊กส์
พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

บทความนี้จะแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดตามหลังภัยพิบัติขนาดใหญ่เห็นความสำคัญของปฏิบัติการช่วยเหลือด้านจิตใจที่รวดเร็ว ขณะเดียวกันก็คาดหวังว่าจะมีระบบวิจัยทางสุขภาพจิตที่เข้มแข็งเกิดขึ้น เพราะมีเรื่องราวอีกมากมายที่เรายังไม่ทราบ เช่น

เด็กเล็กที่รอดชีวิตจะมีปัญหาสุขภาพจิตอะไร
เด็กกำพร้าจะพัฒนาบุคลิกภาพต่อไปอย่างไร

พัฒนาการของเด็กๆ ถูกรบกวนอย่างไร จะเจ็บป่วยทางจิตในภายหลังหรือเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพผิดปกติหรือไม่

การฟื้นฟูด้านจิตใจจะป้องกันปัญหาบุคลิกภาพผิดปกติที่จะเกิดแก่เด็กๆ เหล่านี้ในอนาคตได้หรือไม่ เด็กโตที่รอดชีวิตจะมีปัญหาสุขภาพจิตอย่างไร

วัยรุ่นที่รอดชีวิตจะมีปัญหาสุขภาพจิตอย่างไร ฯลฯ

องค์ความรู้ที่ถูกต้องและใช้ได้กับวัฒนธรรมบ้านเราจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาว ทั้งที่จะเกิดกับผู้รอดชีวิตในรอบนี้ รวมทั้งเตรียมรับมือภัยพิบัติในรูปแบบอื่นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved