กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียนร่วม > ทำบุญอย่างไรให้ได้บุญ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียนร่วม

ทำบุญอย่างไรให้ได้บุญ

ISBN 974-85754-4-6
โดย พระไพศาล วิสาโล และ ส. ศิวรักษ์
จัดพิมพ์โดย กองทุนรักษ์ธรรม

งานศพเป็นงานบุญที่สำคัญ เพราะนอกจากเป็นโอกาสทำบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับแล้ว บุญยังสามารถจะเกิดแก่ผู้ที่ยังอยู่ เช่น เกิดสัมมาทัศนะจากการได้ฟังธรรม หรือเกิดอัปปมาทธรรมจากการได้เห็นความไม่เที่ยงของชีวิต

อย่างไรก็ตาม ผู้มาร่วมงานศพส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถใช้โอกาสนี้ในการสร้างบุญอย่างเต็มที่ เพราะไม่รู้ว่าการทำบุญที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไร เข้าใจเพียงว่าการร่วมถวายผ้าบังสุกุลหรือสังฆทานแก่พระสงฆ์ ก็เป็นบุญแล้ว หรือเข้าใจว่าทำได้อย่างมากเพียงเท่านั้น

ทำบุญอย่างไรให้ได้บุญ เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อให้ชาวพุทธเข้าใจวิธีการทำบุญที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการทำงานศพให้เป็นงานบุญ ก่อประโยชน์ทั้งแก่ผู้จากไปและผู้ยังอยู่สมความหมายบุญที่แท้ของบุญ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved