กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ท้อและทุกข์แค่ไหนชีวิตต้องไม่อ่อนแอ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ท้อและทุกข์แค่ไหน
ชีวิตต้องไม่อ่อนแอ

ISBN 978-616-90026-6-6
โดย
พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ บีมีเดีย

พิมพ์ครั้งที่ ๑๐ ๒๕๕๓

คำนำ

ความทุกข์มิได้เกิดขึ้นเพื่อบั่นทอนชีวิตจิตใจของเราอย่างเดียว หากยังช่วยให้เราเข้มแข็งมั่นคงและเจริญงอกงามได้ด้วย จะว่าไปแล้วความทุกข์เป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนสำคัญให้เกิดการพัฒนาของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน หากไม่มีความทุกข์ ก็ไม่มีพระพุทธเจ้า หากไม่มีภัยคุกคามจากธรรมชาติ ก็ไม่มีเทคโนโลยี กล่าวอีกนัยหนึ่ง ถ้าไม่มีความทุกข์ ปัญญาก็ไม่เกิด

แต่ความทุกข์จะเป็นพลังในทางบวกได้ ต่อเมื่อเราไม่ยอมปล่อยให้ความทุกข์มากระทำย่ำยีอย่างเดียว แต่เข้าไปจัดการความทุกข์นั้นอย่างถูกต้อง ดังมีผู้กล่าวว่า “ทุกข์มิได้มีไว้กลุ้ม แต่มีไว้แก้” การเข้าไปจัดการกับความทุกข์นั้นต้องเริ่มต้นจากการตั้งสติและใช้ปัญญาพิจารณาหาสาเหตุและทางแก้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง “ทุกข์มิได้มีไว้ให้คร่ำครวญ แต่มีไว้ให้ใคร่ครวญ”

เราปล่อยให้ความทุกข์ย่ำยีชีวิตจิตใจมานานแล้ว ถึงเวลาที่เราควรจะหันมาใช้ความทุกข์ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์บ้าง ข้อเขียนในหนังสือเล่มนี้มีขึ้นด้วยความหวังว่าจะช่วยเปิดมุมมองให้เราได้เห็นแสงสว่างท่ามกลางความทุกข์ที่รุมเร้าไม่มากก็น้อย

คุณสมชัย เบญจมิตร แห่งสำนักพิมพ์บีมีเดีย ได้แจ้งความประสงค์ขอนำบทความคัดสรรของพระไพศาล วิสาโล มารวมพิมพ์กับบทความของ “รินใจ” โดยแบ่งออกเป็นสองเล่ม ให้ชื่อว่า ท้อเพียงใด ต้องไม่อ่อนแอ และ ทุกข์เพียงใด ต้องไม่ยอมแพ้ ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นความทุกข์และเข้าถึงความสุขในชีวิต ผู้เขียนยินดีอนุญาตและขออนุโมทนาในกุศลเจตนาดังกล่าว หวังว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากหนังสือชุดนี้โดยทั่วกัน

พระไพศาล วิสาโล
“รินใจ”

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved