กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ตื่นรู้ที่ภูหลง
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  

ตื่นรู้ที่ภูหลง

โดย พระไพศาล วิสาโล และบันทึกท้ายเล่ม หมอนไม้
ดำเนินการผลิตโดย อโนทัย เจียรสถาวงศ์
พิมพ์ครั้งที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๙

ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่นี่ สุขแท้ด้วยปัญญา

แบ่งปันบน facebook Share   

เล่าสู่กันฟัง...
เมื่อฤดูหนาวที่ผ่านมา หลังจากคณะปฏิบัติธรรม(เล็กๆ) ของเราออกจากกรรมฐานที่ภูหลงแล้ว ต่างมีข้อสรุปเป็นเสียงเดียวกันว่า........ มีความสุขและอิ่มเอิบใจยิ่งนัก

นอกจากการที่ได้อยู่กับตัวเองท่ามกลางธรรมชาติสดๆ บนภูสูงแล้ว สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดก็คงเป็นธรรมบรรยายของท่านอาจารย์พระไพศาล วิสาโล ถ้อยคำเรียบๆ ฟังว่าย ทว่าลึกซึ้งและตรงประเด็นกับปัญหาของนักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ ถูกถ่ายทอดจากปากของท่านทุกเช้า-ค่ำ ด้วยความเมตตา กรุณาต่อผู้ที่มอบตัวเป็นศิษย์ พวกเราจึงเห็นพ้องต้องกันว่าความสุขที่เปี่ยมค่านี้ต้องได้รับการแจกจ่าย แบ่งปัน เหตุนี้จึงเป็นที่มาของหนังสือ "ตื่นรู้ที่ภูหลง"

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved