กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > เติมชีวาให้ชีวิต
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

เติมชีวาให้ชีวิต

โดยพระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๗
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา

คำปรารภ

ชีวิตไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การมีลมหายใจเข้าออกเท่านั้น  คนเราจะมีชีวิตอย่างแท้จริงต่อเมื่อมีความรู้ตัว มีความสดชื่น แจ่มใส เบิกบาน  จิตอยู่กับปัจจุบัน   ใครที่ยังหลับใหล ไม่รู้สึกตัว  อยู่ในโลกแห่งอดีต หรือจมอยู่ในอารมณ์ที่เศร้าหมอง ถูกเผาลนด้วยความโกรธแค้น  ย่อมไม่อาจเรียกได้ว่าเขามีชีวิตอยู่อย่างแท้จริง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ต้องมี “ชีวา”ด้วย ถึงจะเรียกว่ามีชีวิตอย่างเต็มร้อย

ชีวิตเต็มร้อยนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนทรัพย์สิน บริษัทบริวาร หรืออำนาจที่ครอบครอง  หากอยู่ที่คุณภาพภายใน ซึ่งช่วยให้จิตใจเป็นอิสระ ผาสุก และสงบเย็น  ไม่ว่ามีอะไรมากระทบ ใจก็ไม่กระเทือน ไม่พลัดหลงเข้าไปในอารมณ์ที่เป็นอกุศล   ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะมีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้น สามารถพาจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว  ไม่ว่าทำอะไรอยู่ที่ไหน ก็มีความรู้สึกตัว  เป็นหนึ่งเดียวกับปัจจุบัน สามารถเปิดรับความสุขที่มีอยู่รอบตัว   ขณะเดียวกันก็รู้จักหาประโยชน์จากทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าย่ำแย่เลวร้ายเพียงใดก็ตาม  ดังนั้นจึงเป็นสุขและมีชีวิตชีวาได้ในทุกหนแห่ง

บทความในหนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ของผู้คนที่สามารถรักษาใจให้เป็นสุข นำพาชีวิตให้เจริญงอกงาม หรือสร้างสรรค์ประโยชน์ แม้เผชิญอุปสรรคและข้อจำกัดนานัปการ  สามารถให้ข้อคิดหรือเป็นแบบอย่างของการวางใจ ที่ช่วยเติมชีวาให้แก่ชีวิตของเราได้ไม่น้อย  

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยข้อเขียนรวมทั้งสิ้น  ๓๖  ชิ้น แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นงานเขียนของ “ภาวัน”ที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร IMAGE ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖  ส่วนที่สองเป็นข้อเขียนของพระไพศาล วิสาโล ซึ่งคัดเลือกจาก “คำปรารภ” หรือ “คำนิยม” ในที่ต่าง ๆ   โดยมีการล้อมกรอบเพื่อให้แยกจากส่วนแรก โดยเรียงสลับกันทีละบทตลอดทั้งเล่ม เพื่อเสริมเนื้อหาของกันและกัน

หนังสือเล่มนี้สำเร็จได้ โดยคุณนงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์ เป็นบรรณาธิการคัดเลือกต้นฉบับ และคุณมณี ศรีเพียงจันทร์ ช่วยดำเนินการตีพิมพ์จนสำเร็จเป็นรูปเล่ม  ขอขอบคุณทั้งสองท่านมา ณ ที่นี้

พระไพศาล วิสาโล
“ภาวัน”
อาสาฬหปุณณมี
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved