กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > หนังสือเล่มที่ได้เขียนบทความไปลง > ชีวิตใหม่หลัง ๖๐
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ชีวิตใหม่หลัง ๖๐
พระไพศาล วิสาโล

ตีพิมพ์ลงในหนังสือ

ทางที่ไร้คนเดิน
The Road Less Traveled

โดย ภาวิณี ชินะโชติ

ชีวิตใหม่หลัง ๖๐

การมีชีวิตยืนยาวถึง ๖๐ ปี โดยมีสุขภาพดี ไม่มีโรคร้ายรบกวน สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ นับว่าเป็นโชคอย่างหนึ่งที่หาไม่ได้ง่าย ๆ  แต่ที่ยากยิ่งกว่านั้นคือการประสบความสำเร็จด้านการงาน  สร้างสรรค์ผลงานมากมายที่มีคุณภาพ  มีชื่อเสียงและได้รับคำยกย่องสรรเสริญ อีกทั้งมีกัลยามิตรเกื้อกูลทุกหนแห่ง  อย่างไรก็ตามโชคอันหาได้ยากเหล่านั้น สำหรับคุณภาวิณี มิใช่เรื่องบังเอิญ หรือเกิดจากการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หากเกิดจากความเพียรพยายามอย่างไม่รู้จักย่อท้อ เต็มไปด้วยความใฝ่รู้ กล้าสู้สิ่งยาก และมีฉันทะในสิ่งที่ตนทำ ควบคู่กับความอ่อนน้อมถ่อมตน  มีคนไม่มากที่ได้อยู่ชื่นชมความสำเร็จอันเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของตน  คุณภาวิณีเป็นหนึ่งในบุคคลเหล่านั้น

ใครที่มีชีวิตจนถึงอายุ ๖๐  ย่อมตระหนักดีว่า ชีวิตกำลังเข้าสู่ช่วงขาลง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกำลังวังชาลดน้อยถอยลง ความคิดสร้างสรรค์ขาดความเฉียบคม ถ้าเป็นข้าราชการ ก็ต้องเกษียณอายุ หรือปลดระวาง   แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใช่ว่าสติปัญญาจะเสื่อมลงตามไปด้วย  ประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานเป็นขุมทรัพย์อันมีคุณค่าอย่างยิ่ง ที่สามารถนำมาใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างต่อเนื่อง  แม้ว่าโลกทุกวันนี้จะแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ทำให้ความรู้มากมายกลายเป็นสิ่งล้าสมัยในชั่วเวลาไม่กี่ปี  แต่ภูมิปัญญาที่กลั่นมาจากประสบการณ์อันยาวนานย่อมคงทนต่อกาลเวลา  คุณภาวิณีมีสิ่งเหล่านี้เป็นต้นทุนมากพอที่จะนำมาสร้างคุณูปการให้แก่ประเทศชาติได้อีกมากมาย

ชีวิตที่ทอดยาวข้างหน้า นับวันจะมีค่ามากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะหดสั้นลงไปทุกที  ขอให้คุณภาวิณีมีโอกาสชื่นชมชีวิต สัมผัสกับความสุขในปัจจุบันขณะ มิเพียงความสุขจากสิ่งเล็ก ๆ  หรือความรื่นรมย์น้อย ๆ รอบตัว เท่านั้น  หากยังรวมถึงความสงบเย็นกลางใจในทุกหนแห่ง  ขอให้วิชาชีวิตที่คุณภาวิณีให้ความสำคัญในช่วงหลายปีหลัง ควบคู่กับวิชาการที่ศึกษาและพัฒนามาโดยตลอด อำนวยให้คุณภาวิณีมีจิตแจ่มใส ใจเกษมศานต์ เบิกบานในธรรม  มั่นคงไม่หวั่นไหว ไม่ว่ามีอะไรมากระทบ ก็สามารถดำรงใจให้เป็นปกติท่ามกลางความผันผวนปรวนแปรทั้งหลายอันเป็นธรรมดาของโลก


พระไพศาล วิสาโล
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
              

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved