กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > สุขในทุกความเปลี่ยนแปลง
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

สุขในทุกความเปลี่ยนแปลง

โดยพระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๗
สำนักพิมพ์ ณ ดา

คำปรารภ

ไม่มีใครยัดเยียดความทุกข์ให้เราได้  มีแต่สิ่งยั่วยุให้เราเป็นทุกข์   ส่วนจะทุกข์หรือไม่ อยู่ที่ใจเราเอง ไม่มีใครบังคับเราได้ ในทำนองเดียวกัน คนอื่นอาจขโมยเงินทองหรือทรัพย์สินไปจากเรา แต่ไม่มีใครขโมยความสุขไปจากใจเราได้  หากจู่ ๆ ความสุขพลันหายไป นั่นเป็นเพราะเราปล่อยให้ความสุขหลุดมือไป หรือไม่ก็เปิดช่องและรู้เห็นเป็นใจให้คนอื่นมาทำลายความสุขของตน

ความสุขนั้นอยู่ที่ใจ ตราบใดที่ยังมีลมหายใจ ความสุขก็เกิดขึ้นได้ทุกขณะ ไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา เราก็ยังสุขอยู่ได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางใจหรือมุมมองของเรา  แม้ป่วยกาย แต่ใจไม่ป่วย  แม้เสียทรัพย์ แต่ใจไม่เสีย สูญเสียคนรัก หากยอมรับความจริง เห็นเป็นเรื่องธรรมดา ใจก็ไม่เศร้าโศก  ไม่ว่ามีความผันผวนปรวนแปรใด ๆ เกิดขึ้น ใจก็ยังเป็นสุขอยู่ได้  ในทางตรงข้ามแม้ได้โชค อยู่อย่างสะดวกสบาย แต่หากวางใจไม่เป็น ก็เป็นทุกข์ จิตรุ่มร้อน

หนังสือเล่มนี้รวบรวมขึ้นจากข้อเขียนและคำบรรยายในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งตีพิมพ์ที่อื่นมาก่อนแล้ว แต่ค่อนข้างกระจัดกระจาย สำนักพิมพ์ ณ ดา เห็นว่ามีประโยชน์ จึงได้นำมารวมพิมพ์ในที่เดียวกัน โดยตั้งชื่อว่า “สุขในทุกความเปลี่ยนแปลง”  ข้าพเจ้ายินดีอนุญาต และหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านพบความสุขได้ในทุกสถานการณ์

พระไพศาล วิสาโล
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved