กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > สุขทุกลมหายใจ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

สุขทุกลมหายใจ

โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ ณ ดา
ISBN 9786167071367

แบ่งปันบน facebook Share

 

 

คำปรารภ

ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจ ความสุขก็หาใช่สิ่งไกลตัวไม่ ที่จริงแล้วความสุขอยู่ที่ลมหายใจนั้นเอง เพียงแค่น้อมจิตมาอยู่ที่ลมหายใจทั้งเข้าและออก รับรู้สัมผัสที่ปลายจมูกเบา ๆ พร้อมกับวางความนึกคิดทั้งปวง ก็จะสัมผัสได้ถึงความสงบเย็น โปร่งโล่ง และเบาสบาย

ความสุขนั้นมีอยู่กับเราตลอดเวลา เป็นแต่เรามองไม่เห็นเอง เพียงแค่หันมาชื่นชมสิ่งที่เรามีอยู่ ก็เป็นสุขได้ไม่ยาก แต่เป็นเพราะเรามัวนึกถึงสิ่งที่ตนยังไม่มี หรือสิ่งที่สูญเสียไป ความทุกข์จึงกลุ้มรุมจิตใจ และเมื่อใดที่หวนอาลัยอดีตหรือกังวลกับอนาคต ใจก็ปิดรับความสุขในปัจจุบันขณะทันที

ไม่ต้องมองหาความสุขที่ไหน แค่เปิดใจรับรู้สิ่งดี ๆ ที่มีอยู่รอบตัว รวมทั้งหยั่งใจให้สัมผัสถึงความสงบเย็นภายใน ก็จะพบสิ่งที่แสวงหามาช้านาน ในยามที่จิตใจเป็นทุกข์ เพียงแค่เป็นมิตรกับลมหายใจ ก็จะพบว่าลมหายใจสามารถดับความรุ่มร้อนภายใน ปลดเปลื้องความหนักอึ้งไปจากจิตใจ มีความโปร่งเบามาแทนที่

บทความในหนังสือเล่มนี้ เขียนและบรรยายในโอกาสต่าง ๆ กัน แต่ชี้ไปที่สิ่งเดียวกัน นั้นคือความสุขนั้นมีอยู่กับเราแล้วทุกขณะ หากวางใจให้เป็นก็เห็นความสุขได้ไม่ยาก หวังว่า สุขทุกลมหายใจ จะช่วยให้ผู้อ่านค้นพบสิ่งวิเศษที่มีอยู่แล้วกับตัวและในทุกลมหายใจ

พระไพศาล วิสาโล
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved