กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > สุขที่ใจ ใกล้นิดเดียว
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

สุขที่ใจ ใกล้นิดเดียว

โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ เนชั่นบุ๊คส์
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๖

แบ่งปันบน facebook Share

คำปรารภ

อะไรเกิดขึ้นกับเรา ไม่สำคัญเท่ากับว่า เรามองหรือรู้สึกกับสิ่งนั้นอย่างไร  แม้มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเรา แต่หากรู้จักมอง ก็ไม่เป็นทุกข์ กลับได้ประโยชน์ด้วยซ้ำ  ในทางตรงข้าม แม้มีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นกับเรา  แต่ถ้ามองไม่เป็น  กลับเป็นทุกข์  ดังนั้นสุขหรือทุกข์ จึงขึ้นอยู่กับความคิดหรือมุมมองเป็นสำคัญ  กล่าวอีกนัยหนึ่งสุขหรือทุกข์ อยู่ที่ใจยิ่งกว่าอะไรอื่น

ที่กล่าวมานี้ไม่ใช่แค่คำพูดหรือความคิด  แต่เป็นความจริงที่ยืนยันได้จากประสบการณ์ทั้งของผู้คนมากมายรวมทั้งของตัวเราเองด้วย  มีหลายคนแม้เจอทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ หรือสามารถเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขได้โดยอาศัยมุมมองที่ฉลาดแยบคาย  ซึ่งพุทธศาสนาเรียกว่า “โยนิโสมนสิการ”  ดังมีตัวอย่างมากมายในหนังสือเล่มนี้

เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ มีที่มาจากบทความและคำบรรยายของข้าพเจ้าที่เคยตีพิมพ์ในที่อื่นมาก่อนแล้ว  แต่อาจเผยแพร่ได้ไม่กว้างนัก  และเข้าถึงเฉพาะคนบางกลุ่ม  คุณธิติกาตน์ ธนาโอฬาร แห่งสำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ ได้นำมาจัดทำใหม่ในรูปการ์ตูน  โดยเรียบเรียงเนื้อหาให้กระชับ  เพื่อชวนอ่านมากขึ้น   

ขอขอบคุณคุณธิติกานต์ ธนาโอฬาร ซึ่งเป็นทั้งบรรณาธิการเลือกสรรเนื้อหาและดำเนินการจัดทำหนังสือสำเร็จเป็นรูปเล่ม เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกวัย  หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ทุกท่านได้ตระหนักว่า ความสุขนั้นหาได้อยู่ไกลตัวไม่ แท้จริงอยู่ใกล้นิดเดียว คืออยู่ที่ใจเรานี้เอง

พระไพศาล วิสาโล
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved