กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > สุขประณีต
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

สุขประณีต
หนทางสู่ความสงบเย็น ที่ซ่อนเร้นอยู่กลางใจเรา

ISBN 978-616-7005-53-9
โดย รินใจ
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๔
จัดพิมพ์โดย be BRiGHT

แบ่งปันบน facebook Share

คำปรารภ

มนุษย์ทุกคนย่อมปรารถนาความสุข แต่น่าสงสัยว่าเรารู้จักความสุขที่กำลังแสวงหาดีแล้วหรือ ทุกวันนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่ผู้คนที่ใฝ่หาแต่ความสุขจากวัตถุเป็นหลัก และทำทุกอย่างเพื่อความสุขดังกล่าว โดยหาได้ตระหนักไม่ว่ามีความสุขที่ประเสริฐกว่านั้น ใช่แต่เท่านั้นบ่อยครั้งการไล่ล่าหาความสุขทางวัตถุ กลับทำให้เราต้องสูญเสียความสุขที่ประเสริฐกว่าไป ดังนั้นเราจึงพบว่ามีผู้คนเป็นอันมากแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย มีชีวิตที่สะดวกสบาย แต่ในใจนั้นหาความสุขไม่ได้เลย แม้เขาจะมีเกือบทุกอย่างที่ชีวิตต้องการ แต่มีอย่างหนึ่งที่ขาดหายไป นั่นคือ ความสุขอันประณีต

ความสุขอันประณีตนั้นไม่ได้เกิดจากการเสพหรือเอาเข้าตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แต่เกิดจากการสละออกไปจนจิตใจโปร่งเบา ไม่ได้เกิดจากการมีสิ่งเร้าจิตกระตุ้นใจ แต่เกิดจากใจที่สงบรำงับ ความสุขชนิดนี้นอกจากทำให้เรารู้จักพอและไม่ตกเป็นทาสของวัตถุแล้ว ยังประสานใจเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับผู้คนรอบข้างและธรรมชาติแวดล้อม ที่สำคัญไม่น้อยกว่ากันก็คือ ทำให้เราเป็นมิตรกับตนเองได้อย่างสนิทแนบแน่น ก่อให้เกิดสันติภาพทั้งภายในและภายนอก ตรงข้ามกับความสุขทางวัตถุที่มักนำไปสู่ความร้าวฉานรุนแรงทั้งกับตนเองและกับผู้อื่น จนถึงกับเกิดสงครามและการทำลายธรรมชาติแวดล้อม

หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวของความสุขอันประณีตในแง่มุมต่าง ๆ บทความทั้ง ๒๕ บทนี้เคยพิมพ์ในนิตยสาร Life & Family ช่วงปี ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และต่อมาได้รวมพิมพ์เป็นเล่มจำนวน ๔ เล่ม ในการพิมพ์ครั้งนี้สำนักพิมพ์บีไบรท์ได้คัดเลือกบทความเหล่านี้จากบางเล่มของชุดดังกล่าวมาพิมพ์ใหม่ เนื่องจากเห็นว่าหนังสือชุดนี้ได้ขาดตลาดไปนานแล้ว

หวังว่าสุขประณีต จะช่วยให้ผู้อ่านค้นพบความสุขอันประเสริฐซึ่งมีอยู่แล้วในใจตน

รินใจ
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved