กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ชีวิตอิสระ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ชีวิตอิสระ ธรรมบรรยาย เล่ม ๔

ISBN 978-974-614-7514
โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์
สวนเงินมีมา
พิมพ์ครั้งที่ มกราคม ๒๕๕๒

อิสรภาพของชีวิตเกิดขึ้นเมื่อเราสามารถเข้าถึงความสุขอันประณีตจากภายใน จนแลเห็นว่าความสุขจากวัตถุสิ่งเสพนั้นทั้งหยาบและเข้มข้นระคนด้วยทุกข์ ยิ่งสามารถประจักษ์ถึงสัจธรรมจากการเพ่งพินิจภายใน จนแลเห็นว่าความจึดติดถือมั่นในตัวตนเป็นรากเหง้าแห่งพันธนาการและความทุกข์ทั้งปวงการเป็นอิสระจากความยึดติดถือมั่นในตัวตนจึงจะเกิดขึ้นได้ และนั่นคือ การบรรลุถึงชีวิตอิสระอย่างสมบูรณ์

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved