กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > สติ มรรคาแห่งสันติ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  
สติ มรรคาแห่งสันติ

สติ มรรคาแห่งสันติ

ISBN 9786165150620
โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ เนชั่นบุ๊คส์
พิมพ์ครั้งที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓

แบ่งปันบน facebook Share   

คำปรารภ

เมื่อใดที่ลืมตัว เราย่อมสามารถทำอะไรได้ทั้งนั้น ไม่เว้นแต่การทำร้ายผู้คน ทั้ง ๆ ที่เขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนรัก เพื่อนพ้อง หรือพี่น้องของเรา เป็นเพราะเพราะปล่อยให้ความโกรธ ความเกลียด และความกลัวครอบงำใจเราจึงเห็นผิดเป็นชอบได้ง่าย ๆ

สังคมใดก็ตามที่ผู้คนตกอยู่ในอำนาจความความโกรธ-เกลียด-กลัว ย่อมลืมตัวจนพร้อมจะห้ำหั่นทำลายชีวิตของกันและกันเพียงเพราะอยู่คนละฝ่ายหรือเพราะมีความเห็นหรือนับถือศาสนาแตกต่างกันเท่านั้น

หลายปีมานี้สังคมไทยได้เผชิญกับความขัดแย้งครั้งใหญ่ ทั้งระหว่างคนที่นับถือศาสนาต่างกัน และระหว่างคนที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองแตกต่างกัน ซึ่งบ่อยครั้งมักลงเอยด้วยการสูญเสียเลือดเนื้อและชีวิต ดังการเผชิญหน้าครั้งล่าสุดระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มนปช. ซึ่งจบลงด้วยความรุนแรงและความพินาศย่อยยับอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน มีผู้คนเสียชีวิตไม่น้อยกว่า ๘๐ คนและเสียหายนับแสนล้านบาท อีกทั้งยังไม่มีวี่แววว่าความปกติสุขจะกลับคืนมาในเร็ววัน

จริงอยู่ความขัดแย้งดังกล่าวยังมีสาเหตุมาจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจการเมืองที่ฝังลึกในโครงสร้างต่าง ๆ ของสังคมไทย อันก่อให้เกิดความบีบคั้น ความคับข้องใจ จนนำไปสู่การลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากัน เงื่อนไขดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อลดความแตกแยกร้าวฉานในสังคม แต่เท่านั้นยังไม่พอ สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ พื้นภูมิทางจิตใจของผู้คน หากยังเต็มไปด้วยอคติ และความโกรธ-เกลียด-กลัว จนมองเห็นคนที่แตกต่างจากตนเป็นศัตรู ก็ยากที่บ้านเมืองจะเกิดความสงบสันติได้

เราทุกคนจำเป็นต้องเรียกสติให้กลับมาสู่จิตใจ เพื่อมองสิ่งต่าง ๆ อย่างตรงตามความเป็นจริง เห็นมนุษย์เป็นมนุษย์ มิใช่ผักปลาหรือเนื้อ(มิคสัญญี) รวมทั้งเห็นความเหมือนของกันและกัน(ซึ่งมีมากกว่าความต่าง) ตลอดจนเห็นถึงโทษของความรุนแรง ที่แม้จะแก้ปัญหาหนึ่งแต่ก็สร้างปัญหาที่ใหญ่กว่าตามมา สติจะช่วยให้เราเกิดปัญญาและมีเมตตาต่อกัน ซึ่งเอื้อให้เกิดทางออกโดยสันติวิธี

หนังสือเล่มนี้มีที่มาจากงานเขียนและคำสัมภาษณ์ของข้าพเจ้า บางส่วนก็เขียนไว้นานแล้ว แต่ก็มีหลายส่วนที่เขียนหรือพูดในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์เสื้อแดง สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อผู้คนในยามนี้ จึงได้รวบรวมและตัดต่อเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน

แม้สถานการณ์อันร้อนแรงในยามนี้ ผู้คนฟังกันน้อยลง แต่หากหนังสือเล่มนี้จะช่วยเตือนสติผู้คนได้บ้าง หรือช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้บ้าง ก็นับว่าคุ้มค่าแล้ว

พระไพศาล วิสาโล
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved