กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียนร่วม > รวมกันเราสุข
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียนร่วม

รวมกันเราสุข

ISBN 978-616-7238-10-4
โดย
พระปิยโสภณ (พระศรีญาณโสภณ)
พระมิตซูโอะ คเวสโก
พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย บ.พาบุญมา
พิมพ์ครั้งที่ มีนาคม ๒๕๕๓

ดาวโหลดบทสัมภาษณ์ของพระไพศาล วิสาโล
"รวมกันเราสุข"ที่นี่
เผชิญความตายอย่างสงบ ๒

ครอบครัวแสนสุข

"เราจะต้องเริ่มต้นจากการสร้างครอบครัวให้ดีก่อน แล้วความสงบสุข ร่มเย็น สังคมที่อุดมด้วยศีลธรรมก็เกิดขึ้นได้"

พระอาจารย์ปิยโสภณ

ออฟฟิศนี้ แฮปปีนัก

"การทำงานร่วมกัน ความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นเราต้องทำความเข้าใจกัน รักษากติกาของส่วนรวม ปัญหาก็จะน้อย

พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

สังคมสุขสันต์

"พระพุทธศาสนาให้เรากลับมาตั้งหลังที่ตัวเองก่อน การพยายามทำความเข้าใจตัวเอง จะทำให้เราอยู่กับตัวเอง และคนรอบข้างได้อย่างมีความสุข"

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved