กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานแปล > ประตูสู่สภาวะใหม่
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานแปล  

คำสอนธิเบตเพื่อเตรียมตัวตายและช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย

ประตูสู่สภาวะใหม่
จาก THE TIBETAN BOOK OF LIVING AND DYING (Part II Dying)

ISBN 974-7092-80-1
แปลโดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
พิมพ์ครั้งที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๑

ในบรรดานิกายต่างๆ ของพุทธศาสนา วัชรยานหรือพุทธศาสนาแบบธิเบตนับว่าโดดเด่นอย่างมากในแง่การให้ความสำคัญอย่างมากกับวิธีการตายอย่างถูกต้อง ซึ่งครอบคลุมไปถึงวิธีการปฏิบัติหลังตายแล้ว เรียกได้ว่าการตายเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องเรียนรู้ มิใช่เพื่อการไปเกิดในภพภูมิใหม่ที่พึงปรารถนาเท่านั้น หากแต่จุดหมายสูงสุดคือการวิมุติหลุดพ้นเลยทีเดียว

หนังสือเล่มนี้ช่วยอย่างมากในการเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความตาย คนทั่วไปนั้นมักเห็นว่าความตายนั้นเป็น"ปัญหา" หรือ"ภาวะจนตรอก" ที่ทุกคนต้องพ่ายแพ้สถานเดียว แต่ที่จริงความตายนั้นเป็น "โอกาส" แห่งความเจริญงอกงามของชีวิตด้านใน ทั้งของผู้กำลังจะตาย(หรือตายแล้ว) และผู้ที่ยังอยู่ กุญแจสำคัญนั้นอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความตาย รวมทั้งการรู้จักธรรมชาติแห่งจิตของตนอย่างลึกซึ้ง และที่สำคัญไม่น้อยก็คือ สติหรือการประคองจิตไม่ให้หวั่นไหวไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งก่อนตายและหลังตายรวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved