กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > พบสุขที่จิต พบมิตรที่ใจ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

พบสุขที่จิต พบมิตรที่ใจ

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย โรงเรียนวรรณสว่างจิต

พิมพ์ครั้งที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐

คำปรารภ

ผู้คนเป็นอันมากยอมทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไขว่คว้าหาความสุข ทั้งนี้เพราะคิดว่าความสุขนั้นอยู่นอกตัว ถ้าได้กินของอร่อย ฟังเพลงเพราะ  ได้ของถูกใจ  เที่ยวต่างประเทศ  ได้คนรู้ใจมาเป็นคู่ครอง  จึงจะมีความสุข แต่น้อยคนที่ตระหนักว่าความสุขนั้นพบได้ที่ใจตน  หลายคนทำอะไรต่ออะไรมากมายเพราะอยากได้ความสุข แต่ก็ไม่พบความสุขเสียที ทั้งนี้ก็เพราะมีสิ่งหนึ่งที่เขามองข้ามไป นั่นคือ การดูแลรักษาใจของตน  ซึ่งต้องอาศัยการหมั่นมองหมั่นสังเกตจิตใจของตนอยู่เสมอ  เป็นเพราะละเลยจิตใจของตน  ผู้คนจึงนอกจากหาความสุขไม่พบแล้ว ยังรู้สึกเหินห่างหมางเมินกับใจตน การอยู่คนเดียวจึงเป็นความทุกข์ทรมาน เกิดความรู้สึกเหงาเปล่าเปลี่ยว  ทั้ง ๆ ที่มิตรที่ดีที่สุดนั้นพบได้ที่ใจตนเช่นกัน

เมื่อใดก็ตามที่พบว่าความสุขหาได้ที่ใจ  และมิตรที่ประเสริฐที่สุดก็คือใจของตน  เมื่อนั้นเราก็มีความสุขได้ในทุกหนแห่ง   เจออะไรก็ไม่ทุกข์  มีเท่าไรก็ไม่รู้สึกยากไร้   อยู่คนเดียวก็ไม่รู้สึกอ้างว้าง  ใครจะมองเราอย่างไรใจก็ไม่หวั่นไหว สูญเสียเท่าใดใจก็ไม่เสียศูนย์   ภาวะเช่นนี้ย่อมประเสริฐกว่าชีวิตที่ร่ำรวยมั่งคั่ง มียศศักดิ์อัครฐาน  ชื่อเสียงขจรไกล  แต่ข้างในกลับไร้สุข ไม่รู้สึกพอในสิ่งที่ได้มา หวั่นไหวเพราะกลัวสูญเสีย และหงอยเหงาอ้างว้างเพราะไร้เพื่อนแท้

พบสุขที่จิต พบมิตรที่ใจ  ทำได้อย่างไร หนังสือและคำสอนที่ดีย่อมมีคำตอบให้เราได้บ้าง  แต่คำตอบที่แท้นั้นต้องเกิดจากการปฏิบัติจนค้นพบด้วยตนเองเท่านั้น

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ปรับปรุงจากคำบรรยายของข้าพเจ้าหลังทำวัตรและก่อนฉันอาหารในโอกาสที่คณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนวรรณสว่างจิตมาปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าสุคะโต ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ หลักสูตรดังกล่าวมีกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งการเจริญสติ   โดยมีคำบรรยายเป็นส่วนเสริม  

ผู้บริหารโรงเรียนวรรณสว่างจิตเห็นว่าคำบรรยายดังกล่าวมีประโยชน์ต่อผู้ปกครองและผู้สนใจ  จึงขออนุญาตพิมพ์คำบรรยายนี้เป็นหนังสือเช่นเดียวกับคำบรรยายครั้งก่อน ๆ  ข้าพเจ้ายินดีอนุญาตและขออนุโมทนาที่ทางโรงเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ทางธรรมควบคู่กับการเรียนวิชาทางโลกมาอย่างต่อเนื่อง

พระไพศาล วิสาโล
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved