กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ปาฏิหาริย์สานใจ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ปาฏิหาริย์สานใจ

โดยพระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๗
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา

ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่ สงบจิตสว่างใจ

คำปรารภ

ในใจของเราทุกคนมีพลังอันยิ่งใหญ่ ได้แก่ ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ และความดีงาม    พลังดังกล่าวไม่เพียงนำความสุขมาหล่อเลี้ยงใจเรา หากยังขับเคลื่อนชีวิตของเราให้ก้าวข้ามความทุกข์และอุปสรรคนานัปการ พลังแห่งความดีงามแม้ไม่สามารถเปลี่ยนโลกภายนอกได้เหมือนพลังแห่งกล้ามเนื้อ  แต่ก็สามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง นั่นคือเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตร เปลี่ยนความบาดหมางให้กลายเป็นการคืนดี

เป็นเพราะผู้คนไม่ตระหนักถึงพลังดังกล่าว จึงปล่อยให้ความโกรธเกลียดขับเคลื่อนจิตใจ  เมื่อถูกกระทำก็ตอบโต้ด้วยกำลัง  พยายามเอาชนะผู้อื่นด้วยอำนาจหรือความรุนแรง   ผลก็คือ อยู่ร้อนนอนทุกข์เพราะถูกความโกรธเกลียดเผาลนใจ  ขณะเดียวกันความขัดแย้งก็ลุกลามบานปลาย  เกิดการจองเวรเป็นวัฏจักรไม่รู้จบ โลกทั้งโลกร้อนรุ่มก็เพราะเหตุนี้

เมื่อใดก็ตามที่เรานำพลังแห่งความดีออกมา  ปาฏิหาริย์จะบังเกิด  ความบาดหมางจะแปรเปลี่ยนเป็นมิตรภาพ ความสูญเสียจะกลายเป็นพลังสร้างสรรค์  เป็นปาฏิหาริย์ที่สานใจผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียว อีกทั้งสานใจตนเองมิให้แตกร้าวเพราะความอาฆาตพยาบาท

บทความทั้งห้าในหนังสือเล่มเล็ก ๆ นี้เคยตีพิมพ์ในที่อื่นมาก่อนแล้ว  ในการพิมพ์ครั้งใหม่นี้ได้จัดทำรูปเล่มให้น่าอ่านมากขึ้น และมีเนื้อหาที่สืบเนื่องเชื่อมโยงกัน  หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านได้พบกับปาฏิหาริย์ที่เราทุกคนสามารถบันดาลให้เกิดขึ้นได้

พระไพศาล วิสาโล
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved