กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานแปล > เหนือห้วงมหรรณพ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานแปล  

คำสอนธิเบตเพื่อเตรียมตัวตายและช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย

เหนือห้วงมหรรณพ
จาก THE TIBETAN BOOK OF LIVING AND DYING (Part I Living)

ISBN 974-7232-63-4
แปลโดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
พิมพ์ครั้งที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓

" หากเราปฏิเสธที่จะยอมรับความตายเสียแต่ตอนนี้ ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ เราจะจ่ายแพงมากไปตลอดชีวิต รวมทั้งในยามมรณะ และหลังจากนั้นผลของการปฏิเสธนี้ จะบั่นทอนชีวิตนี้และชีวิตอื่นๆ ที่จะตามมา เราไม่สามารถมีชีวิตอย่างไพบูลย์เต็มเปี่ยมได้ เราจะถูกจองจำให้จมอยู่กับธรรมชาติบางด้านของเราที่จะต้องดับไป ความไม่รู้นี้ปิดกั้นโอกาสที่เราจะเดินทางเข้าสู่ความรู้แจ้ง และกักขัังเราให้ติดอยู่กับมายาภาพอันไม่รู้จบ ในวัฏจักรแห่งการเกิดดับที่ไม่อาจควบคุมได้ในห้วงมหรรณพแห่งความทุกข์ที่ชาวพุทธเีรียกว่าสังสารวัฏ "

                 โซเกียล รินโปเช

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved