กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียนร่วม > แนวทางการฟื้นฟูจิตใจประชาชนและชุมชน ๖ จังหวัดภาคใต้
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียนร่วม

แนวทางการฟื้นฟูจิตใจประชาชน
และชุมชน ๖ จังหวัดภาคใต้

โดย พระไพศาล วิสาโล
นพ. ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

สำนักพิมพ์ เครือข่ายชาวพุทธ
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๔๗

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved