กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > เมื่อโลกหมุนช้าลง
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  

เมื่อโลกหมุนช้าลง

ISBN
โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ สวนเงินมีมา

พิมพ์ครั้งที่ ธันวาคม ๒๕๕๒


คำปรารภ

ทุกวันนี้ “เดินทางท่องเที่ยว”แทบจะเป็นคำเดียวกันไปแล้ว เพราะผู้คนเดินทางเพื่อท่องเที่ยวกันมากขึ้นทุกที ต่างกับแต่ก่อนที่เราเดินทางด้วยจุดมุ่งหมายอันหลากหลาย โดยมีการท่องเที่ยวเป็นผลพลอยได้มากกว่า

ไม่ว่าจะเดินทางด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราย่อมประสบพบเห็นสถานที่ใหม่ ๆ และได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ยิ่งเป็นการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวด้วยแล้ว ยิ่งก่อให้เกิดความเพลิดเพลินเจริญใจ โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์ที่โลกถูกย่อให้เล็กลงจนการเดินทางข้ามประเทศหรือข้ามทวีปกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว

แต่การเดินทางไกลนั้นให้เราได้มากกว่าความเพลิดเพลินหรือความตื่นตาตื่นใจ ประสบการณ์ใหม่ ๆ สามารถขยายทัศนะการมองโลกให้กว้างขึ้น และอาจช่วยให้มีมุมมองต่อชีวิตลุ่มลึกขึ้น กล่าวได้ว่านี้คือคุณค่าที่แท้จริงของการเดินทาง ความเพลิดเพลินนั้นอยู่กับเราได้ไม่นาน แค่เริ่มจัดกระเป๋ากลับบ้านความอาลัยอาวรณ์ก็อาจเข้ามาแทนที่แล้ว แต่ทัศนะใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นจะอยู่กับเราไปอีกนานและส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเราไม่มากก็น้อย อานิสงส์ของการเดินทางที่แท้จริงจึงมิได้อยู่ที่การเห็นสิ่งใหม่ ๆ แต่อยู่ที่การมีมุมมองใหม่ต่อโลกต่างหาก ภาษิตจีนกล่าวว่า “ผู้ที่กลับจากการเดินทางย่อมมิใช่คนเดียวกับผู้ที่ออกเดินทาง” ดังนั้นจะกล่าวได้ไหมว่า ใครก็ตามที่กลับมาแล้วยังเป็นคนเดิม มองโลกแบบเดิม ใช้ชีวิตแบบเดิม แสดงว่าเขายังไม่ได้เริ่มต้น “เดินทาง” เลยด้วยซ้ำ เขาเพียงแค่เปลี่ยนที่กิน ที่เที่ยว และที่นอน เท่านั้น

มองในแง่นี้การเดินทางไกลจึงมิใช่การเปลี่ยนสถานที่มากเท่ากับการเปลี่ยนแปลงตนเอง แต่สำหรับบางคนการเดินทางไกลเป็นยิ่งกว่านั้น กล่าวคือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางด้านในเพื่อค้นพบตัวเองในทางจิตวิญญาณ จะว่าไปแล้วไม่มีการเดินทางอะไรที่สำคัญเท่ากับการเดินทางเพื่อค้นพบตัวเองในแง่ดังกล่าว ดังนั้นแม้จะเดินทางท่องเที่ยวถึง ๑๐๘ ประเทศ แต่หากยังค้นไม่พบตัวเอง ก็น่าสงสัยว่าจะคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปหรือไม่ อย่าลืมว่า ๑ วันที่ใช้เดินทางหมายถึง ๑ วันที่เรามีเวลาเหลือน้อยลงในโลกนี้

หลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้ามีโอกาสเดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ แม้จะมีเวลาปลีกตัวไป “ท่องเที่ยว”ไม่มากนัก แต่การมีประสบการณ์ในต่างถิ่นต่างแดน ได้ให้แง่คิดมากมายทั้งในเรื่องชีวิต วัฒนธรรม และสังคม แม้จะไม่ลึกซึ้งมากนัก แต่ก็พยายามหาเวลาใคร่ครวญและเรียบเรียงออกมา เริ่มแรกก็ในรูปจดหมาย ต่อมาก็เป็นบทความ และบางครั้งก็ถึงกับเป็นหนังสือ จดหมายนั้นสูญหายไปมาก ส่วนบทความก็ค่อนข้างกระจัดกระจาย แต่ก็มากพอที่จะรวมพิมพ์เป็นเล่มเพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจได้ จึงเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ โดยคัดเลือกเฉพาะชิ้นที่ไม่ยาวนัก

บทความทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้เคยตีพิมพ์ในที่อื่นมาก่อนแล้ว บางบทเขียนโดยใช้นามปากกา ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้รับความเอื้อเฟื้อจากหลายท่าน ได้แก่ คุณนงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์ ช่วยจัดเตรียมต้นฉบับ คุณนิภา เผ่าศรีเจริญ รับเป็นบรรณาธิการให้ รวมทั้งตรวจแก้คำผิดให้อย่างละเอียดลออ นอกจากนั้นยังได้คุณกิ๋ววาดภาพประกอบให้อย่างงดงาม ขอขอบคุณทุกท่านที่เอ่ยนามรวมทั้งคุณวรนุช ชูเรืองศักดิ์ แห่งสำนักพิมพ์สวนเงินมีมาที่ประสานงานการพิมพ์จนสำเร็จเป็นรูปเล่ม


พระไพศาล วิสาโล
๔ ตุลาคม ๒๕๕๒
วันมหาปวารณา

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved