กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียนร่วม > มองอย่างพุทธ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียนร่วม  

มองอย่างพุทธ เพื่อความเข้าใจในชีวิตและสังคม


โดย พระไพศาล วิสาโล ,อรศรี งามวิทยาพงศ์ และ สมเกียรติ มีธรรม

สำนักพิมพ์
เครือข่ายชาวพุทธ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๔๖


 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved