กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > มองเป็นก็เห็นสุข
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

มองเป็นก็เห็นสุข

รินใจ
สนพ.bebright
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๕
ISBN 9786160002740

 

 

แบ่งปันบน facebook Share

 


คำปรารภ

น่าแปลกไหมว่า ทั้ง ๆ ที่เรามีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไปและตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่กลับไม่รู้สึกว่าความทุกข์ลดลงเลย กลับจะมากขึ้นด้วยซ้ำ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้น มีส่วนน้อยที่เป็นความทุกข์กาย ส่วนใหญ่คือความทุกข์ใจ อันเนื่องมาจากการงานและความสัมพันธ์ แต่เมื่อสาวไปให้ถึงที่สุดแล้วก็จะพบว่ามันมีที่มาจากมุมมองหรือการวางใจของเรานั่นเอง

ความวิตกกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ความอาลัยในสิ่งที่ผ่านไปแล้ว การมองเห็นแต่ด้านลบ ปรุงแต่งในทางร้าย และความไม่พึงพอใจในสิ่งที่มี ตลอดจนการนึกถึงแต่ตัวเอง หรือเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง ทั้งหมดนี้เป็นที่มาแห่งความทุกข์ใจของผู้คนส่วนใหญ่ ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ไหน มีมากเท่าใด สุขสบายเพียงใด จึงหนีความทุกข์ไม่พ้น เพราะรากเหง้าของความทุกข์อยู่ที่ใจของเรานั้นเอง ความทุกข์จึงติดตามไปทุกหนแห่ง

ต่อเมื่อเปลี่ยนมุมมองหรือวางใจให้ถูก ความทุกข์ก็จะพลันหายไป มีความโปร่งเบา แช่มชื่น เบิกบานใจมาแทนที่ แม้ปัญหาและอุปสรรคยังมีอยู่ แต่ก็จะไม่มัวแบกมันเอาไว้ให้หนักอกหนักใจต่อไป อีกทั้งยังเปิดใจยอมรับมันเพราะเห็นประโยชน์ของมัน ขณะเดียวกันแทนที่จะรอคอยคาดหวังความสุขข้างหน้าก็สามารถเห็นความสุขอยู่ต่อหน้า เป็นความสุขที่นี่และเดี๋ยวนี้

บทความทั้ง ๒๕ บทในหนังสือเล่มนี้เคยพิมพ์ในนิตยสาร Life & Family ช่วงปี ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และต่อมาได้รวมพิมพ์เป็นเล่มจำนวน ๔ เล่ม ในการพิมพ์ครั้งนี้สำนักพิมพ์บีไบรท์ได้คัดเลือกบทความเหล่านี้จากบางเล่มของชุดดังกล่าวมาพิมพ์ใหม่ เนื่องจากเห็นว่าหนังสือชุดนี้ได้ขาดตลาดไปนานแล้ว

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสุขทุกขณะไม่ว่าในยามขึ้นหรือลง

รินใจ
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved