กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > มิตรในเรือนใจ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  

มิตรในเรือนใจ

โดย พระไพศาล วิสาโล
ISBN 9786167385105
สำนักพิมพ์ แสงดาว
พิมพ์ครั้งที่ ๒ ๒๕๕๕

แบ่งปันบน facebook Share

คำปรารภ

มิตรที่ดีที่สุดของเรานั้นมิได้อยู่ที่ไหนเลย แต่อยู่กลางใจเรานี้เอง มิตรในเรือนใจช่วยให้เรามีความสุขในทุกหนแห่ง แม้ในยามที่ถูกกระทบกระแทก ก็สามารถเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้ หรือช่วยให้เราอยู่ท่ามกลางความทุกข์ได้โดยใจไม่ทุกข์ แต่หากไม่สามารถทำใจให้เป็นมิตร แม้มั่งมีด้วยทรัพย์สมบัติ มียศศักดิ์อัครฐาน ก็ยากที่จะหาความสุขพบ ยิ่งกว่านั้นยังอาจถึงกับทำร้ายตัวเองด้วยซ้ำ

เกิดมาทั้งทีควรรู้จักมิตรในเรือนใจ จะทำเช่นนั้นได้ก็ต้องมีเวลาให้แก่จิตใจของตนและหมั่นรักษาใจไม่ให้กิเลสหรืออารมณ์อกุศลครอบงำ โดยหมั่นทำความดีและปลูกสติสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้น กล่าวโดยสรุปก็คือมีธรรมะรักษาใจ

มิตรในเรือนใจ มีที่มาจากการบรรยายของข้าพเจ้าในระหว่างการอบรมคณะครู
และเจ้าหน้าที่โรงเรียนวรรณสว่างจิต ณ วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ ต่อมาโรงเรียนวรรณสว่างจิตได้พิมพ์รวมเล่ม บัดนี้สำนักพิมพ์แสงดาวแจ้งความประสงค์ขอตีพิมพ์ซ้ำ ข้าพเจ้ายินดีอนุญาตและหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้พบกับมิตรที่ตนละเลยมานาน นั่นคือมิตรในเรือนใจ

พระไพศาล วิสาโล
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved