กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > มีใจเป็นมิตร มีจิตเป็นเพื่อน
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

มีใจเป็นมิตร มีจิตเป็นเพื่อน ธรรมบรรยาย เล่ม ๑

ISBN 978-974-7322-82-8
โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ สวนเงินมีมา
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
พิมพ์ครั้งที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๐
พิมพ์ครั้งที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑
พิมพ์ครั้งที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

ความสุขจากภายในต้องอาศัยชีวิตด้านในที่เจริญที่มั่นคงเป็นตัวหล่อเลี้ยง ยิ่งเราให้ความสำคัญกับชีวิตด้านในมากเท่าไร ความสุขจะมาหล่อเลี้ยงชีวิตของเรามากขึ้นๆ แล้วก็จะรู้สึกเต็มอิ่มมากขึ้น แม้จะพิการก็มีความสุข แม้จะเป็นมะเร็งก็มีความสุข แม้จะยากจนก็มีความสุข แม้จะเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยก็มีความสุข เพราะอะไร เพราะความสุขที่แท้มาจากข้างใน เหมือนกับต้นไม้ ถึงแม้จะอยู่บนภูเขา ไม่ว่าจะอยู่ในหน้าร้อน ฝนไม่ตกแต่ก็ัยังเขียวสะพรั่ง เพราะว่าสามารถที่จะหยั่งรากลึกไปถึงตาน้ำใต้ดินได้ ใต้ดินมีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดเวลา สำคัญอยู่ที่ว่าจะหยั่งลงไปถึงหรือเปล่า จิตใจคนเราก็เหมือนกัน มีตาน้ำอยู่ข้างใน เป็นตาน้ำแห่งความสุขที่เปี่ยมล้นตลอดเวลา

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved