กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียนร่วม > คำขอที่ยิ่งใหญ่
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียนร่วม  

คำขอที่ยิ่งใหญ่

ISBN 978-974-09-4924-4
โดย พระไพศาล วิสาโล และอาทิตย์ยามเช้า
สำนักพิมพ์ สบายใจ
พิมพ์ครั้งที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

มนุษย์แต่ละคนนั้นมีจุดอ่อนที่ไม่เหมือนกัน

บางคนขึ้โกรธ
บางคนขี้โม้
บางคนขี้อาย

บางคนขี้......

ไม่ว่าจะเป็นจุดอ่อนลักษณะไหน คนโบราณเขาจะใส่คำว่าขี้นำหน้าไว้ให้เป็นการเตือนสติ การที่เราจะลุกขึ้นมาก้าวข้าม "ขี้" ของตัวเองได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยแสงสว่างซึ่งต้องมากพอที่จะทำให้มองเห็น จึงจะเกิดปัญญา เกิดความกล้าหาญที่จะก้าวข้ามของเหม็น ซึ่งเคยหลงกอดเอาไว้เหนียวแน่นได้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved