กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ของขวัญแห่งความสุข
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน
ของขวัญแห่งความสุข

ของขวัญแห่งความสุข

โดยพระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๔
สนพ. เนชั่นบุ๊คส์

 

แบ่งปันบน facebook Share

คำปรารภ

มนุษย์เราต่างก็ปรารถนาให้เกิดสิ่งดี ๆ ในชีวิต อาทิ ได้โชคลาภ มีเกียรติยศ ประสบความสำเร็จ งานการก้าวหน้า เป็นต้น แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หลักประกันแห่งความสุขที่แท้ เพราะแม้ได้มาแล้ว ก็ยังทุกข์ได้ ใช่ว่าจะมีความสุขเสมอไป เช่น ถ้าได้น้อยกว่าคนอื่นก็ไม่พอใจ หรือถึงจะร่ำรวยเพียงใดก็ใช่ว่าจะไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย หรือไม่สูญเสียคนรัก

ความสุขที่แท้นั้นขึ้นอยู่กับการวางใจอย่างถูกต้อง ถ้าวางใจเป็น ไม่ว่าใครจะได้มากกว่าเรา เราก็ยังมีความสุข เพราะพอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้ และแม้จะประสบความผันผวนปรวนแปรในชีวิตอย่างไร ก็ไม่หวั่นไหว ใจเป็นปกติ เพราะรู้ดีว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิต ใจที่มองเป็นและเห็นตรงคือหลักประกันแห่งความสุขที่แท้

เราไม่สามารถบงการให้มีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นกับชีวิตเราได้ตลอดเวลา รวมทั้งไม่สามารถควบคุมให้สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามใจเราได้ ดังนั้นสิ่งร้าย ๆ สามารถเกิดขึ้นกับเราได้เสมอ แต่หากเราสามารถวางใจได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่อาจทำให้เราเป็นทุกข์ได้

หากเราดูแลรักษาใจให้ดี ย่อมไม่หวั่นกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น แม้มีเหตุร้ายเข้ามากระทบ ก็ไม่ปล่อยให้มันกระเทือนถึงใจ ทั้งยังสามารถหาประโยชน์จากมัน หรือเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้

การทำให้มีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา นอกจากจะเป็นเรื่องไม่แน่นอนแล้ว ยังไม่ประเสริฐเท่ากับการทำให้เกิดสิ่งดี ๆ ในจิตใจของเรา อาทิ สติ ปัญญา กรุณา และสมาธิ เป็นต้น ดังนั้นเทศกาลปีใหม่จึงควรถือเป็นโอกาสแห่งการตั้งจิตอธิษฐานเพื่อฝึกฝนตนให้ธรรมะเหล่านี้เพิ่มพูนขึ้นในจิตใจเรา เพราะนี้คือหลักประกันแห่งการมีชีวิตใหม่อย่างแท้จริง

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและแนวทางในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข โดยคุณฐิตกานต์ ธนาโอฬารเรียบเรียงจากข้อเขียนและคำบรรยายในที่ต่าง ๆ ของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจทานและปรับปรุงเพิ่มเติมในขั้นสุดท้าย

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ทุกท่านมีกำลังใจในการก้าวสู่ปีใหม่ด้วยความเบิกบานและร่าเริงอาจหาญในธรรม

พระไพศาล วิสาโล

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved