กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > คืนสู่สามัญ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  

คืนสู่สามัญ ธรรมบรรยาย เล่ม ๓

ISBN 978-974-09-0176-1
โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ สวนเงินมีมา
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐

การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความพลัดพราก ความสูญเสีย และความไม่สมหวังอย่างไม่เป็นทุกข์ สามารถเข้าถึงความสงบเย็นได้ท่ามกลางความผันผวนของโลกและชีวิต อีกทั้งยังสามารถเอื้อเฟื้อเกื้อกูลและเป็นมิตรกับผู้อื่นได้ โดยไม่แบ่งแยกหรือเลือกที่รักมักที่ชัง ทั้งหมดนี้เราสามารเรียนรู้ได้จากชีวิตสามัญที่มีทั้งสุขและทุกข์ มีทั้งมิตรและศัตรู มีทั้งสมหวังและไม่สมหวัง


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved