กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > เกิดมาทั้งที ต้องมีวิชาชีวิต
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

เกิดมาทั้งที ต้องมีวิชาชีวิต

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย ครอบครัววงศ์วรวิสิทธิ์

พิมพ์ครั้งที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

คำปรารภ

ชั่วชีวิตของคนเรา มีวิชามากมายที่ต้องเรียนรู้ มิใช่เพื่อความอยู่รอดเท่านั้น แต่ยังเพื่อความเจริญก้าวหน้าและผาสุก วิชาเหล่านี้เปิดสอนทั้งในโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย   โดยมีการวัดผลอย่างจริงจัง  แต่มีวิชาหนึ่งที่มักถูกละเลย และแทบไม่มีสอนในสถาบันการศึกษาใด ๆ นั่นคือ วิชาชีวิต

มีวิชามากมายที่เรียนอย่างหน้าดำคร่ำเครียดในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย  ครั้นสอบผ่านแล้วหลายคนแทบไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์เลย  แต่วิชาชีวิตนั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่  สามารถนำมาใช้ประโยชน์ตลอดเวลา  วิชามากมายเรียนแล้วช่วยให้ร่ำรวยมีสถานภาพทางสังคม แต่ไม่ได้ช่วยแก้ทุกข์ได้เลย ไม่ว่ายามเสื่อมลาภ เสื่อมยศ ถูกต่อว่าด่าทอ สูญเสียคนรัก หรือล้มป่วย  ในขณะที่วิชาชีวิตนั้นช่วยให้เราก้าวข้ามปัญหาชีวิตไปได้ด้วยดี  แม้ประสบกับความผันผวนปรวนแปรในชีวิต จิตก็ยังเป็นปกติสุขอยู่ได้

วิชาชีวิตช่วยให้เราไม่จมทุกข์ หรือซ้ำเติมตนเองยามประสบปัญหา ขณะเดียวกันก็ไม่หลงระเริงในลาภยศและความสำเร็จ  มีภูมิคุ้มกันรักษาใจไม่ให้อารมณ์อกุศลครอบงำ และสามารถเป็นสุขได้ในทุกหนแห่ง เมื่อพลัดพรากก็ไม่เศร้าโศกเสียใจ เมื่อสูญเสียก็ไม่ตีอกชกหัว  เมื่อเจ็บป่วยก็ไม่คร่ำครวญ  และเมื่อจะตายก็ไม่พรั่นพรึง

วิชาชีวิตนั้นเรียนได้จากประสบการณ์ชีวิต  โดยมีปัญหาต่าง ๆ เป็นทั้งการบ้านและบททดสอบ อีกทั้งมีความตายเป็นการสอบไล่ ชนิดที่ไม่มีการแก้ตัว  หากสอบตกก็ทุรนทุรายก่อนตายโดยมีอบายเป็นที่หมาย หากสอบได้ก็จากไปอย่างสงบและเข้าถึงสุคติ  น่าเสียดายที่คนจำนวนไม่น้อยพากันสอบตก เพราะไม่คิดว่าจะมีการสอบไล่ชนิดนี้รออยู่ จึงมิได้เตรียมตัวแม้แต่น้อย หรือหนักกว่านั้นคือไม่คิดว่ามีวิชาชีวิตที่ต้องเรียนเลยด้วยซ้ำ  ทั้งชีวิตจึงปล่อยโอกาสทองให้หลุดลอยไป  แต่ผู้มีปัญญานั้นย่อมตระหนักเสมอว่า ชีวิตนี้มีขึ้นเพื่อการเรียนรู้  และการเรียนรู้ที่สำคัญคือวิชาชีวิต  ดังนั้นจึงหมั่นศึกษาหาบทเรียนจากวิชานี้อยู่เสมอ  รางวัลที่ได้คือเมื่อยังมีลมหายใจก็เป็นสุขในทุกที่ ครั้นวาระสุดท้ายมาถึงก็พร้อมรับความตายด้วยใจสงบ

หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๕๙  ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้เพิ่มอีก ๑ บทความ ทั้งหมดนี้มีที่มาจากคำบรรยายในที่ต่าง ๆ ชมรมกัลยาณธรรมเคยนำคำบรรยายแต่ละบทมาพิมพ์เป็นเล่มแจกเป็นธรรมทาน  ในการตีพิมพ์ครั้งใหม่นี้ ได้ปรารภในโอกาสที่ครอบครัววงศ์วรวิสิทธิ์จะจัดให้มีการบำเพ็ญทักษิณานุปทาน ประจำปี  ณ วัดเครือวัลย์ เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ นายก๊กกี๊ และนางกิมวา แซ่อุ่ย ผู้เป็นบิดาและมารดา   ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ในครอบครัวที่วายชนม์ ได้แก่ นางผ่งหลั่น แซ่อุ่ย ผู้เป็นย่า  นายก๊กซิน แซ่อุ่ย ผู้เป็นลุง นางตวงเกี่ยว แซ่เล้า ผู้เป็นป้า และนายถาวร วงศ์วรวิสิทธิ์ ผู้เป็นน้อง  จึงเห็นควรตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้เป็นธรรมทาน  

ในการพิมพ์ครั้งนี้ทุนสนับสนุนส่วนหนึ่งได้มาจากคุณบังอร จิรายุส  กลุ่มธรรมสถิต และมูลนิธิพื้นที่ปัญญ์รัก  ซึ่งช่วยให้หนังสือนี้แพร่หลายมากขึ้น จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 

ครอบครัววงศ์วรวิสิทธิ์
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved