กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > เจอทุกข์ก็สุขได้
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

เจอทุกข์ก็สุขได้

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา

พิมพ์ครั้งที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

คำปรารภ

ความทุกข์เป็นสิ่งที่เราทุกคนหลีกหนีไม่พ้น  ไม่ว่าร่ำรวยหรือยิ่งใหญ่เพียงใด ก็ต้องพบกับความไม่สมหวัง รวมทั้งความพลัดพรากสูญเสีย  ดูแลรักษาสุขภาพดีอย่างไร ก็ยังต้องเจ็บป่วย   ตั้งใจทำงานเพียงใดก็ยังเจอความล้มเหลว ระมัดระวังเพียงใด ก็ยังต้องเสียทรัพย์   แต่ไม่ว่าจะเกิดเหตุร้ายอย่างไร  ใจเราก็ยังสามารถเป็นปกติ  ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้  เพราะความสุขนั้นแท้ที่จริงอยู่ที่ใจ ป่วยกาย แต่ใจไม่ป่วย  เสียทรัพย์ แต่ใจไม่เสีย เป็นสิ่งที่เราทำได้ หาเกินความสามารถของเราไม่

ไม่ว่าเจออะไร ย่ำแย่แค่ไหน ก็ยังมีความสุขให้เราสัมผัส หรือพบได้แม้ในท่ามกลางความทุกข์  ดังมีพุทธภาษิตว่า “ผู้มีปัญญา แม้ประสบทุกข์ ก็ยังหาสุขพบ”  ความสุขอย่างหนึ่งที่เราพบได้ในทุกหนแห่งก็คือความสุขที่ใจ  ขอเพียงแต่เรารู้จักรักษาใจ หรือหันกลับมาดูแลใจ รวมทั้งคิดให้ถูก มองให้เป็น ก็พบความสุขได้ไม่ยาก

บทความทั้งห้าในหนังสือเล่มนี้ เคยตีพิมพ์ในที่อื่นมาก่อนแล้ว ในการพิมพ์ครั้งใหม่นี้ได้จัดทำรูปเล่มให้น่าอ่านมากขึ้น โดยได้ภาพประกอบจากคุณประวิทย์ มาศรังสรรค์ หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านพบสุขได้ในทุกสถานการณ์  แม้เจอทุกข์ ใจก็ยังเป็นสุขอยู่ได้

พระไพศาล วิสาโล
๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved