กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานแปล > ห้วงลึกแห่งจิต
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานแปล  

ห้วงลึกแห่งจิต
ในทัศนะพุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ISBN 978-974-484-266-4
แปลโดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ ใจสบาย
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๖

บันทึกการเสวนาระหว่างทะไลลามะกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก

ทะไลลามะองค์ที่ ๑๔
ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

เดวิด แบร์
ศาสตราจารย์ทางด้านจิตเวช
ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเสท

เฮอเบิร์ต เบนสัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางด้านเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

สตีเวน แมททิสเซ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางด้านจิตชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

เดวิด พอตเตอร์
ศาสตราจารย์ทางด้านประสาทชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

โจเซฟ ชิลครอท
ศาสตราจารย์ทางด้านจิตเวช
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

คาร์ล ชวาทซ์
ผู้แนะนำด้านจิตเวช
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
---------------------------------------------------------

วิทยาศาสตร์สมัยใหม่กำลังตั้งคำถามกับการมีอยู่ของจิตอย่างถึงรากถึงโคน พุทธศาสนาจะมีคำตอบอย่างไรสำหรับการท้าทายดังกล่าว คำตอบส่วนหนึ่งนั้น หนังสือเล่มนี้ได้ไว้ให้แล้ว แก่วงการวิทยาศาสตร์

ไม่ว่าวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าไปเพียงใดก็ตาม เชื่อว่าจิตก็ยังมีความสำคัญอยู่ต่อไป ดังที่ได้เช่นเช่นนี้มานานนับพันนับหมื่นไปแล้ว อันที่จริง กระแสท้าทายหรือปฏิเสธการมีอยู่ของจิตนั้นมิใช่ของใหม่ หากมีมาช้านานพอๆ กับอายุของพุทธศาสนาด้วยซ้ำ ดังปัญหาจึงมิได้อยู่ที่ว่า กระแสท้าทายพทุธศาสนาและแนวคิิดเรื่องจิตมีพลังมากน้อยเพียงใด แต่อยู่ที่ชาวพุทธเองเข้าใจในเรื่องจิตดีพอเพียงใด และสามารถจะชี้แจงคำความเข้าใจให้แก่ผู้อื่นได้หรือไม่ต่างหาก

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved