กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ก้าวข้ามกับดักแห่งความดี
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ก้าวข้ามกับดักแห่งความดี

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย กองทุนสุวัณโณอนุสรณ์

พิมพ์ครั้งที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐
ดาวโหลดหนังสือไฟล์pdf

 

คำปรารภ

เมื่อข้าพเจ้ายังเป็นนักเรียนมัธยม ร้านหนังสือแห่งหนึ่งที่แวะเวียนไปหลายครั้ง คือร้านนิพนธ์  ซึ่งอยู่ใกล้โรงหนังเฉลิมกรุง  แม้ไม่บ่อยเท่ากับร้านศึกษิตสยาม ที่สามย่าน หรือร้านดวงกมล และประพันธ์สาส์น แถวสยามสแควร์  สมัยนั้นข้าพเจ้าเริ่มสนใจหนังสือเกี่ยวกับการเมืองและสังคมแล้ว   รวมทั้งติดตามอ่านวารสารอย่าง “สังคมศาสตร์ปริทัศน์” เป็นประจำ ร้านนิพนธ์ ซึ่งขายหนังสือแนวนี้ จึงอยู่ในความสนใจของข้าพเจ้า  แต่ส่วนใหญ่แล้วข้าพเจ้าแค่ไปดูหนังสือออกใหม่มากกว่าจะซื้อติดมือกลับบ้าน เพราะหนังสือที่นั่นมีเนื้อหาค่อนข้างหนัก

ช่วงเวลาที่ข้าพเจ้านิยมไปร้านนิพนธ์ คือเมื่อเลิกเรียนแล้ว  แทบทุกครั้งที่ไปร้านนี้ จะเห็นชายสูงอายุผู้หนึ่ง รูปร่างเล็กและผอมบาง ใส่แว่น ยืนอ่านหรือดูหนังสือตามชั้น ตอนนั้นยังเผลอคิดว่าเป็นเจ้าของร้านหรือผู้จัดการร้านด้วยซ้ำ ในเวลาต่อมา เมื่อประสบการณ์การอ่านของข้าพเจ้ามีมากขึ้น โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ๑๖ จึงรู้ว่าชายผู้นั้นคือ คุณสุภา ศิริมานนท์ อดีตบรรณาธิการ “อักษรสาส์น” อันลือชื่อ  ในช่วงนั้นบทความหลายชิ้นของนักคิดนักเขียนฝ่ายซ้ายที่เคยตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว ได้ถูกนำมาตีพิมพ์ซ้ำ โดยเฉพาะข้อเขียนของ “นายผี” หรือ อัศนี พลจันทร์   บทความของ“จิตติน ธรรมชาติ” อันเป็นนามปากกาของคุณสุภา ก็ผ่านตาข้าพเจ้าด้วยเช่นกันขณะที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลาย

แม้ว่าข้าพเจ้าจะหันมาสมาทานพุทธศาสนาและอหิงสธรรมในเวลาต่อมา แต่ก็ไม่เคยมองข้ามคุณูปการของคุณสุภา และนักคิดนักเขียนในแวดวง “อักษรสาส์น” ที่มีต่อการเสริมสร้างภูมิปัญญาของสังคมไทย  แม้ข้าพเจ้าจะไม่คุ้นเคยกับคุณสุภาเลย แต่ก็ได้สดับตรับฟังเรื่องราวของคุณสุภาจากมิตรสหายหลายคน เรื่องราวที่ได้ยินนั้นได้เพิ่มพูนความเคารพนับถือที่ข้าพเจ้ามีในตัวคุณสุภาจวบจนท่านจากไป กระทั่งปัจจุบันความรู้สึกดังกล่าวก็ยังไม่แปรเปลี่ยน

ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับอาราธนาให้เป็นผู้แสดงปาฐกถาที่จัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูคุณูปการของคุณสุภาในปีนี้  ปาฐกถาดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ณ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นับเป็นปาฐกถาครั้งที่ ๒๗  ขออนุโมทนาศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง ที่จัดให้มีปาฐกถาสุภา ศิริมานนท์อย่างต่อเนื่องตลอด ๓ ทศวรรษที่ผ่านมา  และขออนุโมทนาคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาที่สนับสนุนปาฐกถาดังกล่าวมาโดยตลอด

พระไพศาล วิสาโล
๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved