กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > บันทึกธรรมชาติ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

บันทึกธรรมชาติ
รับวันใหม่ด้วยใจที่สดใส
โดย พระไพศาล วิสาโล
ดำเนินการผลิตโดย กลุ่ม"ตรงใจ"
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓

ดาวโหลดหนังสือที่นี่

แบ่งปันบน facebook Share

เปิดอ่านบันทึก

วันเพ็ญ l ภูมิต้านทานความทุกข์
เดินทวนกระแส l จาริกบุญ
พระพุทธรูปในก้อนหิน l ความงามแห่งรุ่งอรุณ
จิตประภัสสร l ต้นไม้สอนธรรม
เปิดใจรับความสุข l ใหม่ทุกขณะ
รับวันใหม่ด้วยใจที่สดใส l ธุลีจักรวาล

คำปรารภ

ธรรมชาติมิใช่เป็นแค่ทรัพยากรสำหรับการดำรงชีวิตหรือสิ่งสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจเท่านั้น หากยังสามารถน้อมใจให้สงบเย็น และเป็นสื่อนำพาเราให้เข้าถึงธรรมอันลุ่มลึก การได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าที่มีความหมายต่อจิตใจ ผู้ที่ปรารถนาความสุขและความเจริญงอกงามในจิตใจจึงมักแสวงหาอาศัยธรรมชาติเป็นวิหารธรรมอยู่เนืองนิตย์

ข้อเขียนในหนังสือเล่มเล็กนี้มีที่มาจากการพินิจ ใคร่ครวญในยามที่อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ แต่คงไม่มีการถ่ายถอดเป็นความเรียง หากไม่ได้รับการนิมนต์จาก คุณอโนทัย เจียรสถาวงศ์ ซึ่งบัดนี้ได้นำมาตีพิมพ์โดยมีภาพประกอบอย่างงดงามจากผลงานของ คุณจริยา เจียมวิจิตร จึงขออนุโมทนาและขอบคุณทั้งสองท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยน้อมใจเราให้ถือเอาธรรมชาติเป็นครูที่ยิ่งใหญ่

พระไพศาล วิสาโล

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved