กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > เบิกบานกลางคลื่นลม
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  
 

เบิกบานกลางคลื่นลม

ISBN 978-974-7236-96-5
โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ ศยาม

พิมพ์ครั้งที่ ธันวาคม ๒๕๕๑

ความสุขของคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับโลกภายนอกเสมอไป สำหรับผู้ที่ปรารถนาความสุขที่แท้ จะพบกับสิ่งนั้นได้ก็จากใจของตนเท่านั้น การเอาความสุขของตนไปผูกติดกับโลกภายนอกย่อมพบกับความทุกข์อยู่ร่ำไป แม้จะประสบสุขก็เพียงชั่วคราวเท่านั้น ต่อเมื่อเข้าถึงธรรม มีสติดูแลใจมีปัญญาเข้าใจความจริงของชีวิต แม้ทุกข์มากระทบ ใจก็ไม่กระเทือน หรือแม้ใจจะทุกข์ แต่ในที่สุดก็ยังหาสุขพบ

คำบรรยายและคำสัมภาษณ์ที่รวมพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ แม้มีเนื้อหาที่หลากหลาย แต่ก็หวังว่าจะช่วยให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงความจริงข้างต้น หรือย่างน้อยก็ช่วยกระตุ้นเตือนให้หันกลับมามองด้านในของตนเอง ในยามที่ผู้คนกำลงวิตกกังวลกับการเมืองที่ไร้ทางออกและเศรษฐกิจที่กำลังถดถอย การหันมาเพ่งพินิจชีวิตและจิตใจของตนเองอย่างจริงจัง อาจช่วยให้เราค้นพบตัวเองในมิติที่ลึกซึ้งและตระหนักว่า การวางใจของเรามีส่วนซ้ำเติมความทุกข์ให้กับตนเองมากน้อยเพียงใด การตระหนักรู้และวางใจอย่างถูกต้อง จะช่วยให้เราพบทางออกจากทุกข์ที่ตนสร้างขึ้น และสามารถรับมือกับเหตุการณ์บ้านเมืองได้ดีขึ้น

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved