กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > อัตตาทำให้ใจเราหนัก ความรักทำให้ตัวเราเบา
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

อัตตาทำให้ใจเราหนัก ความรักทำให้ตัวเราเบา

โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ ณ ดา
ISBN 9786169067634

แบ่งปันบน facebook Share

 

 

คำปรารภ

คนเราไม่ได้มีแต่ความเห็นแก่ตัวเท่านั้น หากยังมีคุณธรรมและความใฝ่ดีในจิตใจด้วย คุณสมบัติประการหลังทำให้เราอยากทำความดี และรู้สึกผิดหากทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยอำนาจของความเห็นแก่ตัว การทำความดีช่วยให้คุณธรรมและความใฝ่ดีเจริญงอกงามจนสามารถมีพลังเอาชนะความเห็นแก่ตัวได้ ในทางตรงข้ามการคิดนึกและทำโดยคำนึงถึงแต่ประโยชน์ตนอยู่เสมอ ย่อมทำให้ความเห็นแก่ตัวแก่กล้าขึ้นจนสามารถสยบคุณธรรมภายในใจได้

ความเห็นแก่ตัวนั้นแม้จะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอดของมนุษย์ แต่หากเราปล่อยให้มันครองใจและเป็นใหญ่ในชีวิต เราก็จะทุกข์ได้ง่ายมาก เพราะได้เท่าไรก็ไม่พอใจ ยิ่งใหญ่เพียงใดก็ไม่มีความสุข อะไรมากระทบแม้เพียงเล็กน้อยก็พร้อมจะระเบิดอารมณ์ได้ทันที ไม่ต่างกับกับลูกโป่งที่ขยายตัวเต็มที่ เพียงแค่ถูกใบหญ้าทิ่มเอา ก็สามารถระเบิดดังสนั่นได้

อัตตาที่พองโตเพราะปรนเปรอตนอยู่ตลอดเวลา เป็นที่มาแห่งความทุกข์ของผู้คน และผลักดันให้ผู้คนดิ้นรนแสวงหาความสุขไม่หยุดหย่อน แต่ก็ไม่เคยพบสุขที่แท้เสียที เพราะธรรมชาติของอัตตาหรือความเห็นแก่ตัวนั้น ไม่เคยรู้จักคำว่าพอ แต่เมื่อใดที่เรานึกถึงคนอื่น ปรารถนาให้เพื่อนมนุษย์มีความสุข และช่วยเหลือเกื้อกูลให้เขาคลายทุกข์ เราจะพบความสุขภายในทันที การนึกถึงความทุกข์ของผู้อื่น ทำให้ความทุกข์ของเราเล็กลงไปถนัดใจ ขณะเดียวกันการมีน้ำใจไมตรีต่อเพื่อนมนุษย์ กลับทำให้หัวใจเราใหญ่ขึ้น อัตตาเล็กลง จึงมีที่ว่างมากขึ้นสำหรับเปิดรับความสุข

สุขหรือทุกข์นั้นขึ้นอยู่กับว่าอะไรเป็นใหญ่ในใจเราระหว่างอัตตากับเมตตา หากเราเลือกอัตตาหรือความเห็นแก่ตัว เราก็จะเป็นคนสุขยาก ทุกข์ง่าย แต่หากเราเลือกเมตตาหรือคุณธรรม เราก็จะเป็นคนสุขง่าย ทุกข์ยาก มองในแง่นี้สุขหรือทุกข์เป็นสิ่งที่เราเลือกได้ อยู่ที่ว่าเราจะเลือกอัตตาหรือเมตตา

บทความในหนังสือเล่มนี้เขียนในวาระที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่เป็นบทความที่เขียนจบในตัว ยกเว้นบทความชุด “ขับเคลื่อนชีวิตด้วยจิตวิวัฒน์” ซึ่งมีทั้งหมด ๘ ตอน โดยตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสาร สุขศาลา ระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ บทความที่เหลือนั้นส่วนหนึ่งเคยตีพิมพ์มาแล้วในหนังสือพิมพ์มติชน ในการพิมพ์รวมเล่มครั้งนี้ สำนักพิมพ์ ณ ดา เป็นผู้คัดเลือกบทความที่มีเนื้อหาสอดคล้องกัน พร้อมกับตั้งชื่อว่า “อัตตาทำให้ใจเราหนัก ความรักทำให้ใจเราเบา”

ขออนุโมทนาสำนักพิมพ์ ณ ดา ที่ประสงค์จะเผยแพร่ข้อคิดในทางธรรม เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและเพื่อส่งเสริมความดีงามในสังคม หวังว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ตามสมควร

พระไพศาล วิสาโล
๑ ธันวาคม ๒๕๕๓

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved