กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ยั้งคิด ย้ำธรรม
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  
 

ยั้งคิด ย้ำธรรม

ISBN 978-974-02-0075-8
โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ มติชน
พิมพ์ครั้งที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑

คนเรา "ทุกข์เพราะความคิด" ยิ่งกว่าอะไรอื่น
แม้มีชีวิตที่มั่งคั่งและสะดวกสบายมากมาย
แต่กลับเต็มไปด้วยความทุกข์
และอาจจะทุกข์มากกว่าคนในยุคก่อนๆ เสียอีก

"ความคิดที่มีสติกำกับ"
จะไม่พาใจกวัดแกว่งไปกับความชอบหรือไม่ชอบ
หรือขึ้นลงฟูแฟบไปตามสิ่งที่มากระทบ
แต่จะมั่นคงบนวิถีแห่งความถูกต้อง
หรือวิถีธรรมนั่นเอง

ทุกขณะจิตที่มีสติประคองใจ เป็นเสมือนการ "ย้ำรอยธรรม"
จนเป็นทางดำเนินของจิต จะนึกจะคิดอะไรก็ดำเนินไปทางนั้น
และชักนำชีวิตให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง ดีงาม และเป็นสุข
จนพบกับอิสรภาพในที่สุด

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved