กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > พลิกจิต ชีวิตเปลี่ยน
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

พลิกจิต ชีวิตเปลี่ยน

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย โรงเรียนวรรณสว่างจิต
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่ พลิกจิต เปลี่ยนชีวิต

แบ่งปันบน facebook Share

คำปรารภ

ผู้คนทุกวันนี้ส่วนใหญ่ทุกข์เพราะความคิด  แม้มีมากมายเพียงใด หากมัวนึกถึงแต่สิ่งที่ตนยังไม่มีหรือจดจ่ออยู่กับสิ่งที่สูญเสียไป  ก็ไม่มีความสุข   ไม่ว่าได้มาเท่าไร ถ้าเห็นคนอื่นมีมากกว่า ก็รู้สึกไม่พอใจขึ้นมาทันที   ถึงจะได้โชคลาภ แต่ถ้าคิดว่าตนน่าจะได้มากกว่านั้น  ใจก็พลันขุ่นมัว  ในทางตรงข้าม แม้จะมีน้อย   แต่หากชื่นชมและเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตนมี  ใจก็เป็นสุข   แม้เจ็บป่วย แต่รู้จักมองแง่บวก ก็สามารถยิ้มได้  มีเหตุร้ายมากระทบ แต่ถ้ามีสติและปัญญา ก็ยังเป็นสุขอยู่ได้

เราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปดั่งใจได้  อีกทั้งไม่สามารถปกป้องมิให้อันตรายหรือความสูญเสียเกิดขึ้นกับเราได้แม้แต่น้อย  แต่เราสามารถปรับใจของเราให้เป็นสุขได้แม้ทุกข์มากระทบ  ชีวิตที่มืดมนและสิ้นหวัง สามารถกลายเป็นชีวิตที่สว่างไสวและเบิกบานได้  ไม่ใช่เพราะลาภ ยศ สรรเสริญ และความสำเร็จหลั่งไหลมา แต่เป็นเพราะจิตพลิกเปลี่ยนต่างหาก

การฝึกฝนพัฒนาจิตจึงเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ชีวิตที่ผาสุกและเจริญงอกงาม  ดังนั้นการที่คณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนวรรณสว่างจิต มารับการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาจิต ที่วัดป่าสุคะโต อย่างต่อเนื่องตลอดสิบปีที่ผ่านมาจึงนับว่าน่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง    ว่าจำเพาะการอบรมครั้งล่าสุดคือ เมื่อวันที่ ๑๖-๒๐ มีนาคม ศกนี้   เกือบทุกคนเคยผ่านการอบรมที่วัดป่าสุคะโตมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ดังนั้นกิจกรรมส่วนใหญ่ในระหว่างการอบรม จึงแตกต่างจากการอบรมที่ผ่านมา  แต่ที่ยังเหมือนเดิม คือ การเจริญสติ ซึ่งเป็นหัวใจการภาวนาแบบพุทธ

ผลพลอยได้จากการอบรมครั้งนั้นคือหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเป็นคำบรรยายของข้าพเจ้าหลังทำวัตรเช้าและวัตรเย็น รวมทั้งก่อนรับประทานอาหาร  แม้เนื้อหาส่วนใหญ่จะไม่แตกต่างจากคำบรรยายครั้งก่อน ๆ แต่หวังว่าจะเป็นการช่วยย้ำเตือนให้ตระหนักว่า สุขหรือทุกข์นั้นอยู่ที่ใจเป็นสำคัญ  ดังนั้นจึงควรหมั่นฝึกจิตอยู่เสมอหากหวังความเจริญงอกงามของชีวิต  เมื่อมีความทุกข์ อย่ามัวคิดเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ  จนลืมพลิกจิตของตน

พระไพศาล วิสาโล
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved