กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียนร่วม > อเมริกาจาริก
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียนร่วม เดินทางสู่ชีวิตด้านใน จรไปในโลกกว้าง

อเมริกาจาริก

โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ และพระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม
พิมพ์ครั้งที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓

ดาวโหลดหนังสือที่นี่ อเมริกาจาริก

 

 


คำปรารภในการพิมพ์ครั้งที่สอง

คุณอัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ ประธานชมรมกัลยาณธรรม มีความประสงค์จะพิมพ์หนังสือเรื่องอเมริกาจาริก เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานแก่ผู้มาร่วมงานแสดงธรรม ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๖ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ศกนี้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ ฯ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าอนุญาตด้วยความยินดีที่มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญบุญกิริยาดังกล่าว

อเมริกาจาริก เป็นหนังสือว่าด้วย “การเดินทางสู่ชีวิตด้านใน” และ “การจรไปในโลกกว้าง” อันเป็นผลสืบเนื่องจากการที่หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ ได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมและนำกรรมฐานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ๒๕๔๐ โดยมีข้าพเจ้าเป็นทั้งล่ามและผู้ติดตาม การบรรยายของหลวงพ่อตลอดสามเดือนในประเทศนั้น ได้ตัดทอนมาพิมพ์เป็นภาคแรก ส่วนภาคที่สองเป็นบันทึกประสบการณ์ของข้าพเจ้า ซึ่งเกี่ยวพันกับสถานที่และบุคคลต่าง ๆ ที่ได้พานพบระหว่างการเดินทาง ซึ่งได้ให้แง่คิดเกี่ยวกับชีวิตแก่ข้าพเจ้าอยู่ไม่น้อย และน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วย

การเดินทางสู่ชีวิตด้านใน และการจรไปในโลกกว้างนั้น มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก เพราะการเยือนต่างแดนมิได้หมายถึงการได้พบเห็นสถานที่แปลก ๆ ใหม่ ๆ เท่านั้น แต่ควรเป็นโอกาสที่เราจะได้เกิดมุมมองใหม่ ๆ ทั้งมุมมองต่อโลกและต่อชีวิต การเดินทางที่เกิดประโยชน์มากที่สุด คือการเดินทางที่ช่วยให้เราค้นพบตัวเองในมิติที่ลึกซึ้ง หากเดินทางมากมายหลายทวีปแต่ไม่ได้รู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นเลย ก็นับว่าน่าเสียดายเวลาที่เสียไป แม้จะได้ข้าวของกลับมามากมายก็ตาม

ความเป็นมาของหนังสือเล่มนี้มีรายละเอียดอยู่แล้วใน “คำปรารภ”สำหรับการพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๔๑ การพิมพ์ครั้งใหม่นี้ไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเนื่องจากหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเมื่อ ๑๓ ปีที่แล้ว ข้อมูลบางอย่างอาจจะเก่าไปแล้ว ที่สำคัญและควรพูดถึงก็คือ สวัสดิภาพของผู้คนในกรุงนิวยอร์คซึ่งตกต่ำมากเมื่อทศวรรษที่แล้ว บัดนี้ได้ปรับปรุงขึ้นมาก จนนิวยอร์คกลายเป็นเมืองที่มีอาชญากรรมน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่อื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกา เชื่อว่าเรื่องร้าย ๆ ในกรุงนิวยอร์คที่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ได้ลดลงไปมากแล้ว

ในการพิมพ์ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทอมรินทร์พริ้นท์ติ้งจำกัด(มหาชน) จึงขออนุโมทนาบริษัทอมรินทร์พริ้นท์ติ้งจำกัด(มหาชน)และชมรมกัลยาณธรรมที่มีกุศลเจตนา พิมพ์หนังสือเล่มนี้เป็นธรรมทาน หวังว่าผู้อ่านจะได้ประโยชน์ในทางธรรมสมเจตนาของผู้ร่วมพิมพ์

พระไพศาล วิสาโล
๒๒ มกราคม ๒๕๕๓

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved