กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียนร่วม > อเมริกาจาริก
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียนร่วม เดินทางสู่ชีวิตด้านใน จรไปในโลกกว้าง


ISBN
974-86410-8-2
โดย
หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ และพระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม
พิมพ์ครั้งที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๑

เหนืออื่นใดการจาริกต่างแดนเป็นโอกาสอันดีสำหรับการเดินทางเข้าสู่โลกด้านในของตัวเอง ประสบการณ์แปลกใหม่จะมีคุณค่ายั่งยืนก็ต่อเมื่อพาเราเข้าสัมผัสกับ "ตัวตน" ที่แท้จริง (หรือพูดให้ถูกคือ ความเป็นจริงในตัวเรา) หรือไม่ก็กระตุ้นให้เราสำรวจตรวจตราอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองยามประสบพบเห็นสิ่งไม่คาดคิด และอาจจะดีกว่านั้นถ้าหากว่ากระตุกให้เราต้องตั้งคำถามกับความคิดความเชื่อเดิมๆ ซึ่งรับสืบมาโดยขาดมนสิการ

การเดินทางต่างแดนจึงควรมีทั้งมิติภายนอกและมิติภายในขณะที่จรไปในโลกกว้าง เราก็ไม่พึงหมกมุ่นเพลิดเพลินกับสิ่งรอบตัวเท่านั้น หากควรกลับมามองตนอยู่เสมอ เพื่อให้ชีวิตหยั่งลึกลงไปในขณะที่หูตาเปิดกวางขึ้นตามระยะทางที่เดินผ่าน


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved