กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานแปล
กลับหน้าแรก

งานเขียน
งานเขียนร่วม
งานแปล
งานแปลร่วม
งานบรรณาธิกรณ์
งานบรรณาธิกรณ์ร่วม
หนังสือเล่มที่ได้เขียนบทความไปลง

หนังสือดาวน์โหลด

 

งานแปล

๑. คอมพิวเตอร์ เทวรูปแห่งยุคสมัย (โกมล คีมทอง,๒๕๓๓) พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๔
๒. ห้วงลึกแห่งจิต (กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม,๒๕๓๖) พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ.
๓. จากใจถึงใจ (โกมล คีมทอง,๒๕๓๙) พิมพ์ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๔๕
๔. ประตูสู่สภาวะใหม่ (โกมล คีมทอง,๒๕๔๑ (๒ ครั้ง) ๒๕๔๔,๒๕๕๐) ฉบับครบรอบสองทศวรรษ(๒๕๕๘)
๕. เหนือห้วงมหรรณพ(โกมล คีมทอง,๒๕๔๓,๒๕๔๔,๒๕๕๐)
๖. สมาธิง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน (สวนเงิน,๒๕๕๖)

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved